duminică, 5 octombrie 2008

CITATE

De la http://freedomkeys.com/collectivism.htm

"Acest drept la viaţă, acest drept la libertate, şi acest drept de a-şi căuta cineva fericirea – aceste sunt drepturi individualiste de care nu trebuie să ne ruşinăm, fără a nega cât de puţin în acelaşi timp natura noastră perfect socială. Doar că relaţiile noastre sociale deşi vitale pentru noi toţi, trebuie să fie alese (liber, n.n.) – aceasta constituie diferenţa crucială." -- Prof. Tibor R. Machan, HERE
"Un corolar produs secundar al individualismului este benevolenţa (mărinimia) -- o atitudine generală de bună-voinţă faţă de confraţii fiinţe umane. Benevolenţa este imposibilă într-o societate unde oamenii îşi violează reciproc drepturile." -- Glenn Woiceshyn
"Susţinem aceste adevăruri ca fiind de-sine-evidente că toţi oamenii sunt creaţi ca egali, că ei sunt înzestraţi de către Creatorul lor cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea sunt Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii. –Că pentru a ocroti aceste drepturi, Guverne sunt instituite printre oameni, luându-şi justele lor puteri din consimţământul celor guvernaţi, -- Că oridecâte ori vreo formă de guvernare devine distructivă faţă de aceste scopuri, este Dreptul Poporului să o modifice sau să o abolească, şi să instituie un nou Guvern, fondând-o pe astfel de principii şi organizându-i puterile în aşa formă, cum le va părea mai probabil că le va asigura Securitatea şi Fericirea." -- Jefferson et al, Declaraţia de Independenţă
"Faptul că cei mai mulţi oameni cred că... urmărirea de către cineva a propriului interes echivalează cu a te purta brutal sau iraţional, este, aşa cum nota Ms. Rand, o „mărturisire psihologică” din partea lor. De fapt este contrar propriului interes al cuiva pe termen lung de a se comporta iraţional sau a „călca” peste alţii. Astfel de acţiuni sunt exact opusul egoismului -- sunt auto-distructive." -- Wayne Dunn (sublinierile freedomkeys.com, care adaugă: Criminalii şi alţi sociopaţi nu se gândesc la felul în care acţiunile lor afectează societatea din jurul lor şi dau exemple rele pentru alţii; nici nu au empatie faţă de alţii - în nici un caz cu victimele lor; şi sigur nu simt mândria pentru o realizare onestă sa pentru a ajuta la construcţia civilizaţiei.)
"Individualismul este un concept pe care avocaţii majorităţii sistemelor politice încearcă cu disperare să-l evite. Ar prefera ca, competiţiile politice, dezbaterile şi simpozioanele să se limiteze la a răspunde unor dileme false cum ar fi „CE TIP de guvern puternic ar trebui să avem?”, „CE TIP de dictatură tindem să preferăm?”, „CE FEL de intruziuni ar trebui să se angajeze guvernul?” şi, „CE FEL de obsedaţi ai controlului sunt cei mai potriviţi să-ţi conducă viaţa în locul tău?” ... deseori se supără, chiar isteric, dacă arăţi că socialismul, fascismul, comunismul şi economia mixtă, statele-providenţă au multe în comun.1 Tot spun acestea ca şi când lucruri ne-esenţiale cum ar fi stilul (!) în care, sau ÎN NUMELE A CE sacrifică drepturile individuale (rasa superioară, proletariatul, societatea, binele comun, majoritatea, ţara, glia străbunilor, glia maicilor noastre, pământul cumnaţilor noştri..., prea-lăudatul lider sau salvator sau dumnezeu sau ce-o fi) ar fi mare chestie, mai ales că doar în cazul fanteziilor lor şi-i închipuie pe toţi - torţionarii şi chiar victimele acestora -, purtându-se veşnic politicos şi cooperant în ritualuri de auto-sacrificare (cum au făcut mulţi dictatori în faşă, inclusiv incredibilul de sângeros Pol Pot la început)." -- Rick Gaber
"Libertatea este o realizare intelectuală care necesită dezavuarea colectivismului şi îmbrăţişarea individualismului." -- Onkar Ghate
"Dreptul de a fi lăsat în pace este, într-adevăr, începutul oricărei libertăţi." – judecătorul la Curtea Supremă a S.U.A. William O. Douglas
"Ei au acordat, în contra Guvernului, dreptul de a fi lăsat în pace – cel mai cuprinzător dintre drepturi şi dreptul cel mai preţuit de către oamenii civilizaţi ." -- judecătorul la Curtea Supremă a S.U.A. Louis Brandeis (în speţa Olmstead vs. S.U.A.)
"Dreptul de a fi lăsat în pace stă la baza al Cartei Drepturilor din Constituţia S.U.A." -- Erwin N. Griswold
"Trebuie să te întrebi, „Cine mă deţine? Îmi aparţin sau sunt doar o altă bucată de proprietate a guvernului ' " -- Neal Boortz
"Distincţia crucială dintre sisteme...nu mai era ideologică. Principala diferenţă politică era dintre cei care credeau, şi cei care nu credeau, că cetăţeanul ar putea fi, -- sau ar trebui să fie-- proprietatea statului." -- Adam Michnik în Scrisori către un tânăr Contrarian, de Christopher Hitchens
"În principiu, există doar două puncte de vedere politice fundamentale. Adică, două capete opuse ale „spectrului politic”. Aceste două principii sunt libertatea şi sclavia." -- Mark Da Cunha
"Nu există nimic ce-i poate lua unui om libertatea, afară de alţi oameni. Pentru a fi liber, un om trebuie să fie liber faţă de fraţii săi" -- Ayn Rand
"Drepturile unui om nu sunt violate de refuzul persoane privare de a avea a face cu el." -- Ayn Rand, The Virtue of Selfishness
"Părerea colectivă despre noile idei este atât de adesea greşită, încât se poate argumenta că progresul depinde de libertatea indivizilor de a-şi menţine propria opinie în pofida dezaprobării colective." -- W.A. Lewis
"Nu există mai mare tâmpenie sau răutate decât de a considera uniformitatea ca pe un ideal.'' -- George Santayana, The Life of Reason
"Majoritatea, când opresează un individ, este vinovată de crimă, îşi abuzează tăria, iar prin acţiune bazată pe legea celui mai tare sparge fundamentele societăţii." --Thomas Jefferson, către Pierre Samuel Dupont de Nemours, 1816
"Nu poate exista aşa ceva – în lege sau în morală –, ca acţiuni interzise unui individ, dar permise unei mulţimi." -- Ayn Rand
"E ciudat de absurd să presupui că un milion de fiinţe umane, adunate laolaltă, nu sunt sub aceeaşi lege morală ce ţine pe fiecare dintre ele luată separat." -- Thomas Jefferson
"Susţinem că ceea ce moralmente un om nu poate face, un milion de oameni nu pot face moralmente, iar guvernul – reprezentând multe milioane de oameni –, nu poate face." -- Auberon Herbert
"Poporul nu poate delega guvernului puterea să facă nimic din ce ar fi nelegal pentru ei înşişi să facă." -- John Locke
"Politica de a căuta să obţii valori de la fiinţe umane prin mijloace de forţă, atunci când o practică un individ, se cheamă crimă. Atunci când o practică un guvern, se cheamă etatism ..." -- Nathaniel Branden HERE
"Asupra lui însuşi, asupra minţii şi trupului propriu, individul este suveran" -- John Stuart Mill, Despre Libertate (1859), "Introductoriu"
"Motivarea unei societăţi libere stă în individualism. ... Fiecare formă de totalitarianism a căutat controlul peste minţile indivizilor, şi a înţeles că trebuie mai întâi să submineze încrederea individului în validitatea propriilor facultăţi mintale. Amintiţi-vă monologul lui O’Brien către Winston Smith în cartea lui Orwell 1984 ... " -- David Kelley HERE
"Orişice zdrobeşte individualitatea este despotism, fie că susţine a aplica voia lui Dumnezeu sau hotărârile oamenilor."-- John Stuart Mill, On Liberty
"E jenant să trebuiască să reamintesc oamenilor despre aceasta în S.U.A: În Declaraţia de Independenţă, Thomas Jefferson trage atenţia asupra a trei drepturi naturale: „viaţa”, „libertatea”, şi „căutarea fericirii”. Cea din urmă expresie, apărând în loc de „proprietate”, a cauzat multă discuţie. Nu pot spune ce gândea Jefferson. Dar există o teorie plauzibilă: Proprietatea este deja implicită în libertate: Dacă eşti liber, îţi poţi folosi averea aşa cum consideri potrivit. Dar prin specificarea căutării fericirii Jefferson poate că a indicat că binecuvântările libertăţii nu necesită a fi justificate prin serviciu lipsit-de-sine faţă de alţii. Viaţa şi fericirea pământească a cuiva sunt destulă justificare." -- Sheldon Richman
"Dreptul la căutarea fericirii ESTE dreptul de a fi egoist. S-ar crede că Americanii, dintre toţi oamenii, să se mândrească cu aceasta, şi cu ce anume înseamnă ÎN RELITATE." -- Rick Gaber
"Înţelesul dat de regulă cuvântului 'selfishness' (grija de sine) nu e doar greşit: reprezintă o „luare-la-grămadă” intelectuală, care este responsabilă, mai mult decât orice alt factor, de întârzierea în dezvoltarea morală a rasei umane." -- Ayn Rand
" Dreptul la căutarea fericirii înseamnă dreptul omului să trăiască pentru el însuşi, să aleagă ce constituie propria, privată, fericire personală şi să lucreze pentru a şi-o împlini. Fiecare individ este ultim şi singur judecător al acestei alegeri. Fericirea cuiva nu-i poate fi prescrisă de alt om sau de orice număr de alţi oameni. ... Aceste drepturi sunt constituţionale, personale, private, posesie individuală a fiecărui om, garantate lui prin faptul că s-a născut şi nenecesitând nicio altă aprobare. Aceasta a fost concepţia fondatorilor ţării noastre, care au plasat drepturile individuale deasupra oricăror şi a tuturor pretenţii colective." -- Ayn Rand
"Bogăţia Americii nu a fost creată prin sacrificii publice închinate binelui comun, ci prin geniul productiv al unor oameni liberi care şi-au urmărit propriile interese personale şi clădirea propriilor lor averi private." -- Ayn Rand
"Ideea că „interesul public” întrece interesele şi drepturile private nu poate avea decât un înţeles: că interesele şi drepturile anumitor indivizi au prioritate asupra intereselor şi drepturilor altora." -- Ayn Rand
"America a fost fondată pe principiul de drepturi inalienabile, nu de datorii dictate. Declaraţia de Independenţă arată că fiecare fiinţă umană are un drept la viaţă, libertate şi căutarea fericirii – Nu spune că este născut sclav nevoilor altora." -- Alex Epstein
"Cea mai mică minoritate de pe Pământ este individul. Aceia care neagă drepturi individuale nu pot clama că sunt apărători ai minorităţilor." -- Ayn Rand
"Contrar a ce stângiştii vor să credem, individualismul nu înseamnă jefuirea altora pentru a-şi satisface cineva dorinţele. Nici nu înseamnă nepreocupare pentru alţii....Individualismul, nu colectivismul sau altruismul, este rădăcina benevolenţei şi a bunăvoinţei între oameni." -- Glenn Woiceshyn, HERE
"Compasiunea impusă de stat produce nu iubirea aproapelui ci ură şi resentimente. Distrugerea „minimei cetăţenii” şi creşterea statului-providenţă apar simultan." -- Lizard
"Naziştii sunt bine cunoscuţi pentru uciderea a peste 11 milioane de oameni în implementarea sloganului lor „binele public înaintea binelui privat”, comuniştii chinezi pentru uciderea a 62 milioane de oameni în implementarea sloganului lor „slujeşte poporul”, iar comuniştii sovietici pentru uciderea a peste 60 milioane de oameni în implementarea sloganului lui Karl Marx „de la fiecare după abilitatea lui, fiecăruia după nevoile lui”. Oricine apără vreuna din aceste sloganuri, sau orice variantă a lor, pe motiv că au „bune intenţii ” pavează în mod imoral (NU „amoral”) REALUL (şi nu doar al proverbialului) drum către iad." -- Rick Gaber
"Dacă oamenii vor să se opună războiului, etatismului trebuie să I se opună. Atât timp cât au ideea că individul este sacrificabil colectivului, că unii oameni au un drept să domine pe alţii prin forţă, şi că vreun (oricare) pretins „bine” justifică aceasta – nu poate fi pace în interiorul unei naţii şi nici pace între naţiuni." -- Ayn Rand, Rădăcinile Războiului
"Tovarăşi! Trebuie să abolim cultul individului, în mod decisive, odată pentru totdeauna." – Premierul Soviet Nikita S. Hrusciov, adresându-se celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist Soviet, 25.02.1956
"Unitatea spiritului şi voinţei unei naţii preţuiesc cu mult mai mult decât libertatea spiritului şi voinţei unui individual; iar aici, interesele superioare implicate în viaţa întregului trebuie să fixeze limitele şi datoriile intereselor individului" -- Adolf Hitler
"Trebuie să încetăm să ne facem griji privitor la drepturile individului şi să începem să ne interesăm despre ce este cel mai bine pentru societate." -- Hillary Clinton
"... noi înţelegem doar capacitatea individului de a face sacrificii pentru comunitate, pentru aproapele său." -- Adolf Hitler, 10-7-33
"Vă vom lua (drepturi, n.n.) pentru binele comun." -- Senator Hillary Rodham Clinton, June 28, 2004.
"A fi un socialist este a supune pe Eu lui Tu; socialismul este sacrificarea individului către întreg." -- Joseph Goebbels, Ministrul Propagandei, Partidul Naţional Socialist German al Muncitorilor ("Nazist")
"Care este, de fapt, diferenţa dintre comunism şi fascism? Ambele sunt e forme de etatism, autoritarianism. Singura diferenţă dintre comunismul lui Stalin şi fascismul lui Musolini este un detaliu insignificant în structura organizaţională." -- Leonard E. Read
"Rasismul, ca set de credinţe bazat pe aserţiunea arbitrară că conţinutul minţii cuiva şi caracterul lui sunt moştenite şi neschimbabile, este ceva ce pot demonstra a fi completamente şi totalmente varză doar din propria mea experienţă personală. Vedeţi dvs., eu nu sunt de acord cu peste jumătate din învăţăturile propriilor mei părinţi, şi probabil cu 90% dintre opiniile celorlalţi strămoşi ai mei. Şi sunt un optimist vesel şi prietenos, în timp ce vasta majoritate a acestora au fost pesimişti cinici şi suspicioşi. Singurii oameni care pot riguros clama că rasismul este valid sunt acei tipi care sunt de acord cu şi acţionează asemenea prinţilor şi strămoşilor lor 100% din timp, au acceptat tot ce aceşti cred, cu credinţă oarbă, şi n-au făcut absolut nici o gândire, ca să nu mai zicem de raţionament, de unii singuri. Cine întreg la minte ar vrea vreodată să ia în serios orişice astfel de creatură patetică are de spus, oricum?" -- Rick Gaber
"M-am lamentat adesea de faptul că odată cu colapsul Blocului Sovietic, forţele liberalismului nu au petrecut nici pe departe suficient timp înfingând fără milă ţepuşe, intelectualmente, prin inimile acelora care au sprijinit „Imperiul Răului” sau au predicat convieţuirea ori au clamat că Sistemul sovietic era „doar un alt mod de viaţă” mai degrabă decât o tiranie criminală în masă." -- Perry de Havilland
"Cei mai mulţi intelectuali moderni se felicită pentru a fi reuşit pretinsa descoperire monumentală cum că capitalismul şi altruismul sunt ultimamente incompatibile. Şi totuşi ei sunt încă prea afurisit de ignoranţi pentru a realiza, sau prea afurisit de încăpăţânaţi pentru a recunoaşte, faptul că altruismul categoric NU este singurul cod moral disponibil omenirii; de fapt, este cel mai sângeros şi cel mai regresiv dintre acestea. Astfel de gândire oprită din creştere din partea intelighenţiei a rezultat în comiterea de către ei a atrocităţii intelectuale de a respinge capitalismul şi libertatea, în locul altruismului şi a coerciţiei." -- Rick Gaber
"Cele trei valori pe care oamenii le-au ţinut timp de secole şi acre acum au colapsat sunt: misticismul, colectivismul, altruismul. Misticismul – ca o putere culturală – a murit în vremea Renaşterii. Colectivismul – ca un ideal politic – a murit în Al Doilea Război Mondial. Cât despre altruism – el nu a fost niciodată viu. El este otrava mortală a civilizaţiei vestice, şi oamenii i-au supravieţuit doar în măsura în care ei nici nu l-au crezut şi nici nu l-au practicat. ..." -- Ayn Rand
"[Altruismul] este un sistem moral care susţine că omul nu are nici un drept de a exista pentru sine însuşi, că slujirea altora este singura justificare a existenţei acestuia, şi că auto-sacrificiul este cea mai înaltă datorie morală, valoare şi virtute. Aceasta este baza morală a colectivismului, a tuturor dictaturilor." -- Ayn Rand
"Republicanii nu ştiu cum să apere moralmente dreptul unui individ de a ajunge la bogăţie şi de o păstra, şi de aceea nu reuşesc. ... Aceasta merge mână în mână cu ambivalenţa privind moştenirea individualistă a naţiunii. ... Unul dintre lucrurile pe care oamenii trebuie să le înţeleagă este că Revoluţia Americană a fost o revoluţie realmente epică în felul în care indivizii erau percepuţi în relaţie cu restul societăţii. Pe tot parcursul istoriei indivizii au fost întotdeauna rotiţe în vreun mecanism; au fost întotdeauna ceva de sacrificat pentru rege, trib, echipă, conducător, socetatea din jur, rasa – ce-o fi, iar adevărata revoluţie, în special în America, a fost o revoluţie morală. O revoluţie morală în aceea că ... subit, cu Declaraţia de Independenţă şi cu Constituţia SUA, individul, viaţa sa, bunăstarea sa, proprietatea sa, fericirea sa – au devenit centrale printre valorile noastre – iar acesta este ceea ce de fapt a făcut America, unică. Oamenii veneau din toată lumea, pentru a încerca să scape felul de opresiune pe care o experimentaseră în trecut. Ei veneau aici pentru libertate; ei veneau aici pentru auto-expresie şi auto-realizare, ir America le oferea un astfel de loc." -- Robert Bidinotto
"Colectivismul, ca putere intelectuală şi ideal moral, este mort. Dar libertatea şi individualismul, şi expresia lor politică – capitalismul, nu au fost încă descoperite." -- Ayn Rand
"Nu este încă aşa târziu precum credeţi. Este abia devreme -- în vârsta renaşterii individualismului." -- Ayn Rand

Niciun comentariu: