sâmbătă, 11 octombrie 2008

CITATE VI

De la http://freedomkeys.com/quotes.htm

"O democraţie nu poate exista ca formă permanentă de guvernământ. Ea poate doar să existe până când o majoritate de alegători descoperă că pot să-şi voteze lor înşile daruri generoase din visteria publică." --Alexander Tyler, istoric scoţian.
"Orice mediocritate rătăcită aleargă la tipar cu planuri de a controla producţia omenirii – şi... nimeni nu-i pune la îndoială dreptul de a-şi impune planurile cu ajutorul pistolului." -- Ayn Rand, în „Atlas Shrugged
"Unul din cele mai importante motive pentru studierea istoriei. este că practic fiecare ideea proastă care este în vogă astăzi, a mai fost încercată înainte şi s-a dovedit dezastruoasă înaintea, de nenumărate ori." -- Dr. Thomas Sowell
" Ideile proaste şi discreditate, se pare, nu mor niciodată; şi nici nu se sting. În schimb, tot reapar, ca banii falşi sau Godzilla din vechile filme japoneze."
"Nu există nici o eroare atât de monstruoasă, încât să eşueze să găsească apărători printre persoanele cele mai capabile." -- Prof. John E. E. D. Acton
"Studiul istoriei este un puternic antidot la aroganţa contemporană. Este dătător de umilitate să descoperi cât de multe din ipotezele noastre facile, care ne păreau nobile şi plauzibile, au fost testate înainte – nu o dată ci de multe ori şi în nenumărate chipuri –, şi descoperite a fi, cu mare cost uman, totalmente false." – renumitul istoric Paul Johnson
"Acei care nu pot să îşi amintească trecutul sunt condamnaţi să îl repete." ~ George Santayana, The Life of Reason, 1906
"Când ţările vestice în trecut au fost la fel de sărace cum sunt ţările Lumii a Treia astăzi, aceste ţări vestice totuşi aveau un mare avantaj: Nu exista nici o mare şi influentă clasă a elitei intelectuale (intelighenţia) pentru a le împiedica progresul cu teorii nefondate şi propagandă contra-productivă." -- Dr. Thomas Sowell
"Nu este nicio infracţiune să fii ignorant privind economia, care este, la urma urmei, o disciplină specializată şi una pe care cei mai oameni să considere să fie o ştiinţă “întunecată”. Dar este total iresponsabil să ai o opinie stridentă şi gălăgioasă asupra subiectelor economice, câtă vreme rămâi în această stare de ignoranţă." -- Murray N. Rothbard
" Bogăţia poate provoca invidie, dar rar provoacă acele nivele de resentiment cu adevărat veninoase provocate de o realizare. Nu există mod mai sigur pentru un grup minoritar să devină duşmănit, decât să intre într-o ţară ca imigranţi săraci şi apoi, prin lungi ore de munca dură, să se ridice la un nivel de prosperitate superior populaţiei indigene." -- Dr. Thomas Sowell
"Aceia care spun că toate culturile sunt egale, nu explică niciodată de ce rezultatele acestor culturi sunt atât de flagrant inegale." -- Dr. Thomas Sowell
"Dacă grija pentru sărăcia şi suferinţa umană ar fi mobilul principal al cuiva, ar căuta să descopere cauza lor. Nu sar putea să nu se întrebe: De ce unele naţiuni s-au dezvoltat, în timp ce altele nu?
De ce unele naţiuni au obţinut abundenţa materială, în timp ce altele au rămas stagnante în mizerie sub-umană? Istoria şi în mod special explozia de prosperitate fără precedent a secolului al IX-lea dau un răspuns imediat: capitalismul este singurul sistem care dă posibilitatea oamenilor să producă abundenţă – şi cheia capitalismului este libertatea individuală." -- Ayn Rand, "Recviem pentru Om", capitolul 24 din „Capitalismul: Idealul Necunoscut”
"Civilizaţia vestică a fost copilul şi produsul raţiunii -- prin Grecia antică. În toate celelalte civilizaţii, raţiunea a fost întotdeauna lacheul – fata în casă -- a misticismului. Observaţi rezultatele. Numai cultura Western este cea care a fost vreodată dominată -- imperfect, în mod incomplet, riscat şi la intervalele rare, dar totuşi, dominată --, de raţiune. Observaţi rezultatele acesteia." -- Ayn Rand
"Dacă bunăstarea şi egalitatea sunt a fi obiectivele principale a legii, unii oameni trebuie neapărat să posede o mai mare putere de constrângere, pentru ca să forţeze redistribuirea de bunuri materiale. Singură puterea politică, ar trebui să fie egală printre fiinţele umane; şi totuşi, lupta pentru alte feluri de egalitate categoric necesită inegalitate politică." -- Tibor R. Machan în „Drepturi private şi iluzii publice
"Lucrul la care guvernul se pricepe, este a colecta impozite, a răpi libertăţile dvs. şi a ucide oamenii. La altceva nu prea e folositor." -- Tom Clancy în „Kudlow şi Cramer” 02.09.2003
"Un stat-providenţă este speriat de moarte de venirea oamenilor săraci şi plecarea oamenilor bogaţi." -- Harry Browne
"...întrebarea devine, vreţi ca toată lumea să joace după aceleaşi reguli, sau vei încerca să rectifici lipsurile, erorile şi eşecurile întregului Univers? Fiindcă acele lucruri sunt întru totul incompatibile. Dacă lumea joacă după aceleaşi reguli, aceasta poate fi impus cu o cantitate minimă de interferenţă în libertatea oamenilor. Dar dacă este să încerci să faci întregul univers drept şi just, cineva trebuie să aibă îngrozitor de multă putere să impună ce crede că este drept, îngrozitor de multor alţi oameni. Ceea ce s-a văzut, în special în secolul al XX-lea, este că a pune aşa multă putere în mâinile oricui, este enorm de periculos ."-- Thomas Sowell, într-un interviu în „Salon”10.1.1999
"Orice altceva decât libera iniţiativă (privată), întotdeauna înseamnă o societate de constrângere şi stindarde mai joase de viaţă, şi orice formă de socialism aplicat strict – înseamnă dictatură şi stat total. Faptul că această afirmaţie este încă în mare măsură contestată, doar ilustrează gradul până la care fantezia malignă poate să capteze imaginaţia intelectualităţii." -- Lew Rockwell
"Socialiştii nu vor doar stat-providenţă, ei trebuie neapărat trebuie să-l obţină. Ei trebuie să aibă o clasă socială ce se târăşte dependentă, de la care să obţină narcoticul lor zilnic: o euforie halucinogenă ce vine de la halucinaţia de a fi superior şi mai altruist decât, toţi ceilalţi. Ei trebuie să aibă “mase sărace şi tremurânde” în cam aceeaşi manieră precum vampirii trebuie să aibă sângele al victimelor lor." -- Edward Britton.
"Oriunde există un bocanc strivind o faţă umană, acolo va fi o stângistă (liberalistă) vestică pe tocuri scumpe, să explice că mutra aceea, la urma urmei, se bucură de îngrijire medicală gratuită şi 100% grad de alfabetizare." John Derbyshire "
-- John Derbyshire
"Dan Rather şi sute de profesori marxişti de-a lungul Americii şi Europei încă nu înţeleg cum a câştigat Reagan Războiul Rece şi a murit un erou naţional." -- Joe Scarborough
"La baza celor mai multe argumente împotriva pieţei libere, este o lipsă de încredere în libertatea însăşi." -- Milton Friedman
"Astăzi, în Secolul al XXI-lea – o eră a avionului cu reacţie, calculatoarelor personale, telecomunicaţiilor fără fir, chirurgiei cu laser, şi debutului călătoriei în spaţiu –, mentalitatea cu care multe persoane presupus educate, inteligente, abordează chestiunile de economie şi afaceri, încă este – oricât de uimitor ar părea –, cea din Evul Mediu." -- George Reisman
"Socialismul în general are un palmares de eşecuri atât de bătător la ochi, încât doar un intelectual poate să-l ignore ori să-l ocolească." -- Thomas Sowell
"Când se va trezi lumea şi-şi va da seama că cei mai mulţi politicieni, în special în ţările cele mai sărace ale lumii, nu-s nimic mai mult decât gangsteri preaslăviţi, care vad guvernul ca doar un monopol asupra oricărei forme de constrângere şi extorcare de comis într-o anumită arie geografică? De ce credeţi că cele mai mari cantităţi de “ajutor extern” scos de diplomaţii naivi din ţările mai bogate, sfârşeşte în buzunarele acestor politicieni sau în conturile bancare din Elveţia, în ciuda a toată această retorica virtuoasă?" -- Bert Rand

"Cum de un loc paşnic, neaglomerat, cu toate cele de trebuinţă, rămâne sărac – este greu de explicat. Cum de un loc bântuit de conflicte, total supra-populat, cu resurse de niciun fel –devine bogat, e simplu: Guvernul colonial englez a transformat Hong Kong-ul într-un miracol economic, prin a nu face nimic." -- P.J. O'Rourke în „Mâncaţi-i pe bogaţi
"Acest guvern nu a promovat niciodată vreun întreprinzător decât prin promptitudinea cu care el a s-a dat la o parte." -- Henry David Thoreau în eseul său "Nesupunerea civilă"
"Recunosc că nu sunt un prieten al guvernului foarte energic. Întotdeauna este opresiv." -- Thomas Jefferson către James Madison, 20.12.1787
"Am fost învăţat încă de mult, că statul poate fi, şi este, un mincinos şi un ucigaş." -- Christopher Hitchens
"Puterea pe care un multi-milionar – care poate fi vecinul meu şi poate patronul meu –, o are deasupra mea, este de departe mai mică decât cea pe care cel mai mic funcţionar – care mânuieşte puterea coercitivă a statului, şi la a cărui discreţie este dacă şi cum mi se permite să trăiesc sau să lucrez." -- F. A. Hayek
"Cu adevărat singurul mod de a reduce corupţia din cercurile înalte este să fie mai puţine cercuri înalte, iar ce partid este în vârf are foarte puţină importanţă."
-- Perry de Havilland
" Deosebirea crucială între sisteme... nu mai era ideologică. Principala diferenţă politică era între cei care credeau şi cei care nu credeau, că cetăţeanul poate fi – şi trebuie să fie – proprietatea statului." -- Adam Michnik în „Letters to a Young Contrarian”, de Christopher Hitchens
"Trucul, desigur, este că a nu face nimic în lumea de politicii publice, permite mult mai mult să fie făcut în lumea reală." -- Thomas Hazlett în numărul din Martie 1997 al „Reason
" Ca libertarian, eu cred că ar trebui să avem un guvern federal simplu şi restrâns îndeajuns pentru a fi condus de Americanul mediu, încet la minte, normal. Cu George W. Bush, avem jumătate din ecuaţie rezolvată." -- P.J. O'Rourke
"Liderii aleşi tindă să creadă că ei sunt răspunzători de cu mai mult decât sunt cu adevărat. Asemenea băiatului micuţ, în prima sa călătorie cu avionul, care „ajută” avionul fâlfâindu-şi braţele în timp de Boeing-ul 747 începe să se ridice –, legiuitorilor adesea par a crede că ei conduc economia, cumva, şi că rezolvă o grămadă de probleme... Legislatorul individual trebuie să-şi amintească că medicamentul magic pentru toate aceste boli, este creşterea economică. Iar creşterea economică este impulsionată de impozite joase, reglementare limitată, justiţie echitabilă, şi capacitatea de a obţine capital." -- Curt Leonard
"Capitalismul nu este un „-ism”. El este mai aproape de contrariul unui „-ism”, deoarece este pur şi simplu libertatea oamenilor obişnuiţi de face orişice tranzacţii economice la care pot, mutual, cădea de acord." -- Dr.Thomas Sowell
" Dacă vrem ca lumea întreagă să fie bogată, e nevoie să începem să iubim bogăţia. În cazul diferenţei dintre sărăcie şi belşug, problema este sărăcia, şi nu diferenţa. Bogăţia este bună... bogăţia nu este o smulgere de poşete la scară mondială, iar... lucrul care vă face bogat nu mă face pe mine sărac..." -- P.J. O'Rourke, în ”Mâncaţi-i pe săraci”
"Singurul scop justificabil al instituţiilor politice, este să asigure dezvoltarea nestânjenită a individului." -- Albert Einstein
"Munca individului răm0ne încă scânteia ce mişcă omenirea înainte." --Igor Sikorsky
"Afirmăm că o naţiune ce încearcă să-şi pună impozite până ce ajunge la prosperitate, este ca un om ce stă într-o o găleată şi încearcă să se salte de toartă."-- Winston Churchill
"Cel mai greu de înţeles lucru din lume, este impozitul pe venit." -- Albert Einstein
"Impozitarea câştigului din muncă este echivalentă cu munca forţată. Confiscarea rezultatelor muncii cuiva echivalează cu a-i confisca ore şi a-l dirija să îndeplinească diverse activităţi." -- Robert Nozick
"Mi-ar place să electrocutez pe oricine care foloseşte cuvântul „just” (fair) în legătură cu politicile de impozitare a venitului.". -- William F. Buckley Jr.
"Oricine poate să-şi aranjeze aşa fel afacerile, încât impozitele sale vor fi cât mai jos posibil; nu este obligat să aleagă acea grilă care va plăti cel mai bine Trezoreriei; nu există nici vreo datorie patriotică, să-ţi măreşti impozitele." – Judecătorul Learned Hand
"Unul dintre semnele triste ale timpurilor noastre este că am demonizat pe cei ce produc, subvenţionat pe cei ce refuză să producă, şi sanctificat pe cei ce se vaită." -- Dr. Thomas Sowell
" „Sectorul privat” al economiei este, de fapt, sectorul „voluntar” (nesilit, n.n.); iar... „sectorul public” este, de fapt, sectorul „coercitiv”." -- Henry Hazlitt
"Eu cred în a face binele, dar NU cred în a forţa oamenii să facă binele. ASTA este MAI RĂU decât contra-productiv; transformă un bine într-un rău, şi nutreşte resentiment în oameni, cu cea mai intensă forţă arzând în măruntaiele lor. În plus, a considera forţă ca o opţiune este de obicei un simptom al cinismului, ignoranţei, lenei şi/sau incertitudinii din partea avocaţilor ei; aceştia nu cred în misiunea lor suficient de puternic pentru a pleca şi pentru a folosi persuasiunea cinstită şi a aplica un orizont de timp realist." -- Rick Gaber
"Folosire forţei guvernamentale, pentru a impune celorlalţi o viziune, este lene intelectuală." -- Ken Schoolland
"Libertatea indivizilor de a alege, fără reglementare statală intruzivă, este precondiţia obligatorie a moralităţii. O „alegere” constrânsă nu reflectă virtute, ci doar conformare. Cu alte cuvinte, nu poţi să forţezi o persoană să fie morală; poţi doar să-i faci să se conformeze. Moralitate adevărată necesită libertate şi nu poate să existe fără ea." -- Wendy McElroy
"Oameni ce sunt foarte conştienţi că au mai multă erudiţie decât persoana medie, sunt adesea foarte surprinşi că nu au nici o zecime din cunoaşterea persoanelor medii luate laolaltă. În această situaţie, pentru ca intelectualitatea (intelighenţia) să-şi impună ideile oamenilor de rând, este esenţial să impună ignoranţa în faţa cunoaşterii." -- Dr. Thomas Sowell
"Nici o persoană singură nu posedă ceva cât de cât apropiat de invizibila cunoaştere colectivă deţinută de societate ca întregul." -- Jonah Goldberg, parafrazând pe Friedrich Hayek, here
"Cei Mulţi sunt mai inteligenţi decât Cei Puţini", de James Surowiecki
"Lumea este plină de oameni inteligenţi care deţin informaţie despre orice subiect imaginabil, iar până să apară Internetul, nu exista nici un mod practic de a-i pune laolaltă." -- John Hinderaker, citat în „Time”
"Puterea blogosferei (mai corect, a internetului) nu stă într-un pumn de blogeri cu site-uri foarte vizionate. Ea stă în sutele de mii, sau milioanele, de cititori inteligenţi, bine-informaţi, implicaţi – care, în comun, au uimitoare cunoaştere şi expertiză în cam aproape orice domeniu la care vă puteţi gândi. Ceea ce este nou, este capacitatea de a aduce laolaltă aceste disparate surse de cunoştinţe, a le analiza, şi a le difuza în timp util. Noi ajutăm la aceasta, dar în cazul unei ştiri „mari”, ce se derulează rapid, impulsul adevărat vine de la cititori -- punct asupra căruia insistăm în fiecare interviu dat." -- John Hinderaker
"Întrebare: Ce ştie bursa, iar media „oficială” nu ştie? Răspuns: aproape totul." -- Larry Kudlow
"Nu există nimic să facă aşa mult rău ca bunele intenţii.". -- Dr. Milton Friedman, intervievat în "Este America Nr. 1?", de John Stossel.
"Nimic din lume nu este mai periculos decât ignoranţa sinceră şi prostia conştiincioasă." -- Martin Luther King, Jr.
"Nu este nici o infracţiune să fii ignorant în chestiuni de economie, care este, la urma urmei, o disciplină specializată şi una care majoritatea oamenilor o consideră a fi o „ştiinţă mohorâtă”. Dar este complet iresponsabil să ai o părere stridentă şi gălăgioasă asupra subiectelor economice, în timp ce rămâi în această stare de ignoranţă." -- Murray N. Rothbard
"Cel mai mult ridicol, mai vrednic de dispreţ dintre toţi escrocii „artiştii”, sunt acei pompoşi şi condescendenţi aşa-numiţi „intelectuali” care pretind a folosi intelectul ca să „demonstreze” inutilitatea inteligenţei umane – şi, prin aceasta, a intelectului. Ei nu par să-şi dea seama că tot ce fac este să admită propria lor auto-negare, în cel mai patetic mod posibil, în public, către toţi - afară de cei mai naivi." -- Rick Gaber
"Ca autor al primei legi a medicilor de familie (HMO) ce a trecut prin Senatul SUA, găsesc acest sprijin crescând pentru acesta, realmente dătător de satisfacţii. Doar cu câţiva ani în urma, susţinătorii medicilor de familie înfruntau opoziţie înverşunată de la medicina organizată... Medicii de familie s-a dovedit iarăşi şi iarăşi a fi un mecanism rentabil şi eficient de furnizare de asistenţă medicală de cea mai mare calitate. Medicii de familie au redus utilizarea spitalelor cu o medie de 20-25% faţă de serviciile medicale cu plătite. " -- Senatorul SUA Edward Kennedy, March 3, 1978 "Astăzi, dacă copilul dvs. are un defect congenital de inimă rar, medicina de familie (HMO) poate să vă condamne copilul la îngrijire de mâna a doua. -- Senatorul SUA Edward Kennedy, May 15, 2001
"Cu câteva excepţii rare, oamenii din guvern sunt mediocrităţi patetice care acumulează putere asupra altora, ca substitut psihic al lipsei simţului propriei valori, simţ care devine tot mai slab pe măsura ce timpul erodează orice probabilitatea ca ei să părăsească guvernul în favoarea lumii reale, şi să creeze valori noi-- în loc de a fura şi redistribui pe cele vechi." -- Bert Rand
"Stau în spinarea omului, sufocându-l şi făcându-l să mă ducă, şi totuşi mă conving pe mine şi pe ceilalţi, că sunt foarte îndurerat pentru el şi doresc să-i uşurez soarta prin toate mijloace posibile -- în afară de a coborî din spinarea lui." -- Lev Tolstoy

"Intelectualitatea (intelighenţia) se felicită pentru că au realizat pretinsa intuiţie monumentală: capitalismul şi altruismul sunt, finalmente, incompatibile. şi Totuşi, ei sunt încă prea afurisit de ignoranţi pentru a-şi da seama, sau prea afurisit de încăpăţânaţi pentru a recunoaşte -- că altruismul categoric NU este singurul cod moral posibil, nici că el este, de fapt, cel mai sângeros şi regresiv dintre toate. Această gândire stopată din creştere a rezultat în a comite atrocitatea intelectuală de a respinge capitalismul şi libertatea -- în loc de altruism şi constrângere." -- Rick Gaber
"Scopul celor mai mulţi Democraţi este să inventeze cele mai înfricoşătoare justificări şi raţionalizări pentru perpetua acumulare de putere de către politicieni şi birocraţi.
Scopul celor mai mulţi Republicani este să vină cu cele mai firave, mai transparente şi patetice motive, pentru a li se opune.
Scopul celor mai mulţi ziariştii şi editorialişti „clasici” este să concentreze toată atenţia către cei menţionaţi, şi să se asigure că nicio opoziţie inteligentă, raţională, constituţională, morală sau vizionară - nu va vedea vreodată lumina zilei, sau dacă vede, s-o prezinte doar în cel mai bizar, distorsionat şi înfricoşător mod posibil. -- Bert Rand
"Aşa că daţi-mi voie să-mi mărturisesc recunoştinţa pentru că acest guvern nu cazat vreun singur soldat în casa mea. Orice s-ar poate spune despre restul Constituţiei, Al Treilea Amendament este viu şi sănătos." -- Joseph Sobran
"Cea mai urgentă necesitate este, nu că Statele ar trebui să predea, ci că ar trebui să permită educaţia. Toate monopolurile sunt detestabile, dar cel mai rău dintre toate este monopolul pe educaţie." -- Frédéric Bastiat
"Idealiştii universitari care umplu rândurile mişcării ecologiste, par dispuşi să facă absolut orice ca să salveze biosfera, afară de a lua cursuri de ştiinţe şi a învăţa ceva despre aceasta." -- P.J. O'Rourke

"Există doar două lucruri care stau între poporul American şi libertatea lui: Democraţii şi Republicanii." -- Joe Seehusen
"Acela care mereu dă prioritate celorlalţi, va sfârşi prin a nu avea principii ale sale." -- Esop
"Un moderat este ori cineva care nu are un cod moral al său, sau dacă are, atunci este cineva care nu are curaj să ia o poziţie între bine şi rău. " -- Rick Gaber
"Relativiştii morali sunt ferm nesiguri, implacabil indecişi, făţarnic impotenţi şi sfidător irelevanţi."-- Rick Gaber
"Ipocrizia este nu atât demonul minţilor posibil de înrobit, cât marca pretinşilor stăpâni de sclavi." -- Rick Gaber
"Prosperitatea nu poate fi dobândită fără libertate, dar libertatea poate fi obţinută fără prosperitate." -- Rick Gaber
"...în mult mai virulentele cazuri de ură deghizată în invidie... vietatea... nu doreşte valoarea: doreşte distrugerea valorii." -- Ayn Rand
"Cel mai bun ce lucru ce-l puteţi face cu activele dvs., este să le încredinţaţi lui Warren Buffet (sau cuiva cu abilităţile sale), pentru că le va investi mult mai eficient decât cineva de pe stradă, în felul acesta creând locuri de muncă durabile pentru popoarele lumii." -- Nic Roets
"Precum proprietatea, onest obţinută, este cel mai bine asigurată printr-o egalitate de drepturi, tot aşa proprietatea rău-obţinută depinde pentru protecţie, de un monopol peste drepturi. Cel care a tâlhărit pe altul de proprietatea acestuia, pe urmă va căuta să-l dezbrace de drepturile lui, pentru a-şi asigura acea proprietate; căci atunci când tâlharul devine legiuitor, se crede a fi în siguranţă." -- Thomas Paine, „Dizertaţii asupra Principiilor Prime ale Guvernării”.
"Cu alte cuvinte, „controlul armelor de foc” nu este doar „dezarmarea victimelor”; mai precis, este „a face lumea sigură pentru politicienii şi birocraţii maniaci ai controlului” ( şi, da, pentru criminali şi bande, de asemenea - apropo)." -- Bert Rand
"Problema cu aşa-numitele „legi ale controlului armelor de foc” este că nu au absolut nici un sens. Politicienii care le dau cer Americanilor să creadă că un viclean criminal în serie va intra într-un magazin de arme de foc, scoate la iveală un buletin valabil, şi cumpăra o armă de foc care poate fi trasată direct la el. Poporul American o fi înfricoşat, dar nu şi-a pierdut minţile de frică." -- George Getz
"mare parte din stânga Americă se iluzionează că armele de foc deţinute de civili, nu contează în ecuaţia puterii politice, dar conservatorii ştiu mai bine." -- Eric Raymond
"Nu există bande criminale luptând pentru domeniul aspirinei. Nu există bande criminale luptând pentru domeniul whisky-ului sau domeniul computerelor -- sau orice altceva care este legal. Există doar bande criminale luptând pentru domeniul drogurilor, jocurilor de noroc, prostituţiei -- şi altor infracţiuni fără victime. A face o activitate non-violentă un delict, creează o bursă neagră, care atrage criminalii şi bandele, ceea ce transformă ce era o relativ inofensivă activitate, afectând un grup mic de oameni, într-o epidemie larg răspândită de uz de droguri şi război al bandelor." -- Harry Browne
"Puşca aceea ce atârnă pe zidul apartamentului clasei muncitoare, sau al casei de ţară a lucrătorului agricol -- este simbolul democraţiei. Este slujba noastră să veghem ca ea să stea acolo." -- Eric Blair, cunoscut şi ca George Orwell
"Oricine care crede că guvernul -- oricare guvern --are dreptul să-şi dezarmeze cetăţenii, nu este un libertarian." -- David F. Nolan, fondatorul Partidului Libertarian
"Nu există nimic care să-i ia libertatea unui om, în afară de alţi oameni. Pentru a fi liber, un bărbat trebuie să fie liber de confraţii săi." -- Ayn Rand
"Judecata colectivă a ideilor noi este atât de adesea greşită, încât se poate susţine că progresul depinde de faptul ca indivizii să fie liberi să-şi sprijine părerile proprii, în ciuda dezaprobării colective." -- W.A. Lewis
"Majoritatea, oprimând un individ, este vinovată de un delict, abuzează de forţa lui, şi -- acţionând conform legii celui puternic -- sparge fundaţiile societăţii." -- Thomas Jefferson
"NU poate exista aşa ceva, în lege sau în moralitate, ca acţiuni interzise unui individ, dar permise unei mulţimi." -- Ayn Rand
"Drepturile naturale ale unei fiinţe umane, sunt ale sale personal, contra lumii întregi; iar orice încălcare a lor echivalează cu o crimă, fie ea comisă de o persoană, sau de milioane; fie că este comisă de o persoană -- numindu-se tâlhar ( sau orice alt nume indicând caracterul său adevărat), fie de către milioane, numindu-se Guvern." -- Lysander Spooner, 1867
"O hoţie isteaţă a fost demnă de laudă printre Spartani; şi este la fel printre creştini, cu condiţia să fie pe o scară suficient de mare." --Herbert Spencer

Niciun comentariu: