sâmbătă, 20 septembrie 2008

DESPRE STATISM

De la http://freedomkeys.com/collectivism.htm
“Colectivismul susţine că individul nu are nici undrept, că viaţa şi munca acestuia aparţin grupului (unei "societăţi", unui trib, unei naţiuni) şi că grupul îl poate sacrifica după bunul plac, după cum are interes. Singurul mod de a implementa odoctrină de acest fel este prin intermediul forţei brute – iar statismul a fost întotdeauna corolarul political colectivismului.” -- Ayn Rand, HERE
"Statismul este acea formă particulară a collectivismului în care indivizii sunt forţaţi să fie subordonaţi governului (deosebit, dacă este posibil, de leaderul religios sau de cult, invadatorul migrator or gangsterul local). Oricine din guvern care vrea să-şi extindă puterea, sau oricine altcineva (care are influenţă politică) cu planuri de împlinit, monopoluri de asigurat, interese proprii de urmărit sau revanşe de luat – poate clama că anumite acţiuni ale guvernului ar fi în interesul national, statal, al societăii sau chiar al familiei, şi and trebuie 'prin urmare' să aibă înâietate asuptra absolut oricărui interest individual. Cu această 'justificare' cei din guvern pot trece la impunerea unor astfel de pretenţii, adeseori cu enthusiasm, uneori brutal, dar mereu cu impunitate." -- Rick Gaber
"Polica de a căuta să obţii diverse lucruri de valoare de la fiinţele umane prin mijloace de forţă, atunci când o practică un individ, se cheamă infracţiune. Când este practicată governul, se cheamă statism ..." -- Nathaniel Branden, HERE

DESPRE INDIVIDUALISM

De la http://freedomkeys.com/collectivism.htm


“Individualismul este, în acelaşi timp, un concept etico-psihologic şi unul etico-politic. Conceptul etico-psihologic de individualism susţine că fiinţa umană trebuie să gândească şi să judece independent, respectând nimic mai mult decât suveranitatea propriei minţi; astfel, conceptul este conectat intim cu cel de autonomie. Conceptul etico-psihologic de individualism sprijină supremaţia drepturilor individuale [...] ” -- Nathaniel Branden HERE
„Termenul de "individualism" are o mare varietate de înţelesuri în filosofia socială şi politică. Sunt cel puţin trei tipuri ce pot fi distinse: (1) individualism ontologic, (2) individualism metodologic, şi (3) individualism moral sau politic. Individualismul ontologic este doctrina că realitatea socială consistă, finalmente, doar din persoane care fac alegeri şi acţiuni. Colectivele - cum ar fi clasele, statul sau un grup – nu pot face acţiuni, astfel că nu pot fi considerate ca având realitate independent de acţiunile persoanelor. Individualismul metodologic susţine că singurele propoziţii genuin ştiinţifice, în ştiinţa socială, sunt cele care se pot reduce la acţiuni, hotărâri şi decizii ale indivizilor. Individualismul politic sau moral este teoria că indivizii trebuie lăsaţi, cat mai mult posibil, să-şi determine propriile lor viitoruri, în chestiuni economice şi morale. Gânditori relevanţi sunt Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick, John Locke, şi Herbert Spencer.” -- Stephen Grabill şi Gregory M. A. Gronbacher HERE
„Fundamentul individualismului stă în dreptul moral al fiecăruia să-şi urmărească propria fericire. Această căutare necesită o mare doză de independenţă, iniţiativă şi responsabilitate proprie. Dar adevăratul individualism aduce cu sine o cooperare cu alţii prin schimburi - care facilitează urmărirea propriei fericiri a fiecăruia -, şi care nu se desfăşoară doar la nivel de bunuri, dar şi de cunoaştere şi prietenie. Comerţul este esenţial vieţii; el procură cuiva multe dintre bunurile şi valorile de care are nevoie. A crea un mediu în care comerţul înfloreşte este de mare importanţă şi mare interes pentru individualişti. Politic, adevăratul individualism înseamnă a recunoaşte că cineva are un drept la propria viaţă şi fericire; dar totodată înseamnă unirea cu alţi cetăţeni pentru a menţine şi apăra instituţiile care protejează acest drept.” -- Shawn E. Klein HERE
„Individualismul priveşte omul – orice om – ca o entitate care posedă un drept inalienabil la propria viaţă, drept derivat din natura sa de fiinţă raţională. Individualismul susţine că o societate civilizată - sau orice formă de asociere, cooperare sau coexistenţă paşnică între oameni -, poate fi realizată doar pe baza recunoaşterii drepturilor individuale -]; şi că un grup ca atare nu are alte drepturi în afara drepturilor individuale ale membrilor săi.” -- Ayn Rand HERE
„Drepturile individuale sunt mijloacele prin care societatea se subordonează legii morale” -- Ayn Rand
„Drepturile individuale nu se supun votului public; o majoritate nu are nici un fel de drept să abroge prin vot drepturile unei minorităţi; funcţia politică a drepturilor este exact de a proteja minorităţile de opresiunea majorităţilor (şi cea mai mică minoritate de pe lume este individul).” -- Ayn Rand

DESPRE COLECTIVISM

De la http://freedomkeys.com/collectivism.htm
Colectivismul

“Colectivismul este definit ca teoria si practica ce fac din grupuri de vreun fel, mai degrabă decât din individ, unitatea fundamentală a interesului politic, social şi economic. În teorie, colectiviştii insistă că pretenţiile grupului, asociaţiilor sau statului trebuie să aibă prioritate în mod normal asupra pretenţiilor individului ” -- Stephen Grabill şi Gregory M. A. Gronbacher
„Colectivismul […] tratează societatea ca şi când ar fi un superorganism existând deasupra şi mai presus de membrii ei individuali, şi care ia colectivul – în orice formă (de ex. trib, rasă sau stat)- ca fiind unitatea primară a realităţii şi standard de valoare ” -- Prof. Fred D. Miller HERE
„Colectivism înseamnă subjugarea individului către un grup – fie rasă, clasă sau stat, nu contează. Colectivismul susţine că omul trebuie înlănţuit la acţiuni colective şi gândire colectivă, de dragul aceea ce se intitulează "binele comun" ”-- Ayn Rand, HERE
„Colectivismul este o formă de antropomorfism. El încearcă să vadă grupul de indivizi ca având o singură identitate, similar persoanei [...]. Colectivismul cere ca grupul să fie mai important ca individual. El cere ca individul să se sacrifice pe sine pentru pretinsul bine al grupului”-- Jeff Landauer şi Joseph Rowlands HERE
„Colectivismul cere sacrificiu de sine, subordonarea interesului cuiva către cel al altora”--Ayn Rand, Scrisorile lui Ayn Rand
„Colectivismul, spre deosebire de individualism, susţine că grupul este cel dintâi - şi standardul – în ce priveşte valoarea morală”-- Mark Da Cunha HERE
„ Hegel şi Karl Marx [...] considerau ambii fenomenele morale ca rezultatul inevitabil al proceselor istorice, şi priveau colectivele ca având mai mare realitate şi valoare decât membrii individuali ai acestora”-- Prof. Fred D. Miller HERE
„Principiul eticii colective: omul nu este un scop în sine, ci doar o unealtă servind scopurilor altora. Că aceşti "alţii" sunt: clica unui dictator, naţiunea, societatea, rasa, zeul, majoritatea, comunitatea, tribul etc .- e irelevant – important este că omul, în principiu, trebuie sacrificat altora”. -- Mark Da Cunha HERE
„Colectivismul este teoria politică ce susţine că voinţa poporului este omnipotentă, că individul trebuie să i se supună, că societatea ca întreg – nu individul – este unitatea de bază de valoare [...] Colectivismul este aplicarea eticii altruiste 3 la politică”-- Dr. Andrew Bernstein, HERE
„Antipodul individualismului este colectivismul, care subordonează individul grupului – fie acesta "comunitatea", tribul, rasa, proletariatul etc. Valoarea morală a unei persoane este judecată după cât de mult se sacrifică pe sine grupului. [Sub imperiul colectivismului] cu cât sunt mai multe situaţii de urgenţă (şi victime), cu atât mai bine, pentru că oferă mai multe oportunităţi pentru "virtute"”-- Glenn Woiceshyn
„Colectivismul este învăţătura cum că un colectiv social – denumit societate, popor, stat, etc – are drepturi, nevoi sau autoritate morală deasupra şi în afara indivizilor din care se compune. Auzim această idee susţinută continuu în platitudini familiare de genul "nevoile poporului au întâietate faţă de nevoile individului", "producţie pentru consumator, nu profituri" sau "binele comun". -- Jarret B. Wollstein în „Cauzele Agresiunii”, HERE
„Nu uitaţi că democraţia pură e o formă de colectivism: e iute în a sacrifica drepturile individuale, dorinţelor majorităţii. Deoarece are a face cu drepturi constituţionale inalienabile (sau măcar unele care să funcţioneze eficient), majoritatea dintr-un moment poate – şi chiar o face – vota împotriva minorităţii dintr-un moment – chiar compusă dintr-un singur individ. Aceasta a fost numită "domnia străzii", "tirania majorităţii", şi alte nume peiorative. Este una din cele mai mari ameninţări la adresa libertăţii, motivul pentru care părinţii fondatori ai SUA au scris atât de mult, atât de defăimător despre democraţia pură”.-- Bert Rand Ayn Rand, „Manual de Americanism”, HERE
„Un sistem social este un cod de legi pe care oamenii îl respectă pentru a trăi împreună. Un astfel de cod trebuie să aibă un principiu de bază, un punct de pornire – altfel nu poate fi făcut.
Acest punct de pornire este întrebarea: este puterea societăţii limitată sau nelimitată?
Individualismul răspunde: puterea societăţii este limitată de drepturi individuale, inalienabile, ale omului; societatea poate face doar legi care să violeze aceste drepturi.
Colectivismul răspunde: puterea societăţii este nelimitată; societatea poate să facă orice legi doreşte, şi să le impună oricui în orice fel doreşte”--
„Rasismul este cea mai de jos şi crudă formă primitivă a colectivismului. Este ideea de a acorda semnificaţie morală, socială sau politică, spiţei genetice a unui om – ideea că trăsăturile intelectuale şi de caracter ale unui om sunt produse şi transmise de chimia sa fiziologică. Ceea ce înseamnă – în practică – aprecierea cuiva nu după propriul caracter şi acţiuni, ci după acţiunile şi caracterele unui colectiv de înaintaşi. [...]
Atunci când oamenii au început din nou [în perioada interbelică. N.n.] să fie îndoctrinaţi cum că "individul nu posedă drepturi", că "supremaţia, autoritatea morală şi puterile nelimitate aparţin grupului", şi că "omul nu are nici o importanţă în afara grupului" – atunci inevitabila consecinţă a fost că oamenii au început să graviteze înspre un grup sau altul ­– ca autoapărare, din dezorientare şi teroare subconştientă. Cel mai simplu colectiv căruia să te alături, cel mai uşor de identificat (mai ales pentru cei cu inteligenţă mai limitată), cea mai nesolicitantă formă de "a aparţine" şi de "a fi laolaltă" este: rasa. [...]
Şi astfel se face că teoreticienii colectivismului, avocaţii "umanitari" ai statului "binevoitor" absolut [...] au dus la renaşterea şi noua, virulenta creştere a rasismului în secolul 20” -- Ayn Rand în "Rasismul", HERE
„Miezul rasismului este noţiunea că individul nu înseamnă nimic, şi că a fi membru într-un colectiv –- rasă -- este sursa identităţii şi valorii [...] Noţiunea de "diversitate" implică exact aceleaşi premise ca şi rasismul: că ideile cuiva sunt determinate de rasa acestuia, şi că sursa identităţii individului este în moştenirea etnică” -- Peter Schwartz in "Rasismul „Diversităţii” " HERE
„Comunismul primitiv [...] exista demult printre toţi oamenii, şi încă supravieţuieşte în multe ţări civilizate. Toată producţia, în acest stadiu al societăţii, este sub supravegherea unor conducători sau a unui sfat al bătrânilor; nici o responsabilitate individuală nu există”-- George Winder, HERE

vineri, 19 septembrie 2008

CITATE CELEBRE

de la: http://saccsiv.weblog.ro/2008-08-14/474701/CITATE-CELEBRE.html
Zbigniew Brzezinski ( NOTA 1 ) : “ Aceasta regionalizare se desfasoara conform planului Comisiei Trilaterale ( NOTA 2 )având ca scop convergenta gradata a Estului si Vestului catre un Guvern Unic Mondial... Suveranitatea Nationala nu mai este un concept viabil. “
Zbigniew Brzezinski ( NOTA 1 ) : "O data si o data Rusia tot va pierde estul sau"

George Bush ( NOTA 3 ), Ian. 1991: “ Daca nu vom continua, vom pune în pericol pacea si democratia noii ordini mondiale pe care acum o putem vedea, aceasta realitate atât de mult visata la care ne-am adus contributia noi toti. “
Winston Churchill : “ Din zilele lui Weishaupt, Karl Marx, Trotki, Bela Kuhn, Rosa Luxemburg si Ema Goldman, conspiratia acestei lumi a luat amploare. Aceasta conspiratie a jucat un rol recunoscut în Revolutia Franceza. A fost izvorul fiecarei miscari subversive în secolul 19. Si acum, în sfârsit, aceasta banda de personalitati extraordinare din lumea interlopa a marilor orase din Europa si America i-a tras de par pe rusi si au devenit conducatorii acelui enorm imperiu. “ ( NOTA 4 )
Bill Clinton ( NOTA 5 ) : “ Nu trebuie sa fim chiar atât de fixati în dorinta noastra de a pastra drepturile americanilor. “
Albert Einstein, scrisoare deschisa catre Adunarea Generala a ONU, 1947: “ Pentru a atinge scopul final - care este o singura lume, nu doua lumi ostile - un astfel de Guvern Mondial Partial nu trebuie niciodata sa actioneze ca o alianta împotriva restului lumii. Singurul pas adevarat catre un guvern mondial, este Guvernul Mondial însusi. “
Judecatorul Felix Frankfurter de la Curtea Suprema a SUA: “ Adevaratii conducatori ai Washingtonului sunt invizibili si îsi exercita puterea din spatele scenei. “
Mihail Gorbaciov ( NOTA 6 ), 1988: “ De acum încolo, progresul global este posibil numai prin consens universal în stabilirea unei noi ordini mondiale. “
Adolf Hitler ( NOTA 7 ): “ Socialismul National se va folosi de propria revolutie pentru stabilirea unei noi ordini mondiale. “
John F. Kennedy, speech “ The president and the press “, 1961 : “ Doamnelor si domnilor . Cuvantul “ secret “ este inadmisibil intr-o societate libera si deschisa iar noi ca popor, intrinsec cat si din punct de vedere istoric suntem impotriva societatilor secrete, a juramintelor secrete si a procedurilor secrete. Pentru ca exista impotriva noastra o conspiratie monolitica si crunta care se bazeaza in principal pe modalitati ascunse pentru a-si extinde sfera de influenta se bazeaza pe infiltrare in loc de invadare, pe subversiune in loc de alegeri, pe intimidare in loc de libera alegere. Este un sistem care a comasat vaste resurse umane si materiale pentru cladirea unei masinarii strans unite si foarte eficienta ce uneste operatiuni militare, diplomatice, de informatii, economice, stiintifice si politice. Operatiunile sale sunt ascunse, nu publicate, greselile sale sunt ingropate, nu puse pe prima pagina, criticii sai sunt redusi la tacere, nu laudati. Nici o cheltuiala nu este pusa sub semnul intrebarii, nici un secret nu este dezvaluit. De aceea judecatorul atenian Solon, a decretat ca fiind ilegal pentru orice cetatean sa se sustraga unei controverse. Va cer ajutorul pentru sarcina foarte grea de a informa si alerta poporul american, increzator ca impreuna cu ajutorul vostru, omul va fi ce a fost destinat sa fie,liber si independent. “
Tatal lui John Fitzgerald Kennedy, Joseph Kennedy, declara într-un articol din New York Times, în 26 Iul. 1936: “ 50 de oameni au condus America, si asta e un numar mare. “
Henry Kissinger ( NOTA 8 ), la conferinta Bilderberg Group ( NOTA 9 )
din Evian, Franta, 1991: “ Azi, America ar fi scandalizata daca trupele ONU ar intra în Los Angeles pentru a restabili ordinea [referindu-se la protestele din 1991]. Mâine - ea ne va multumi! Asta este cu atât mai evident daca li s-ar spune ca exista o amenintare externa [o invazie extraterestra, sau de ordin terorist], fie ea reala sau doar declarata, care ar ameninta existenta Americii. În acest fel toate popoarele lumii ne vor ruga sa îi scapam de aceasta nenorocire. Toate lumea se teme de necunoscut. Când le vom pune pe tapet acest scenariu, drepturile omului vor fi cedate de bunavoie în favoarea garantarii bunastarii si a sigurantei de catre Guvernul Mondial. “
Henry Kissinger ( NOTA 8 ), 1974 : “ Depopularea trebuie sa fie cea mai mare prioritate a politicii externe pentru lumea a treia “ ( NOTA 10 )
Henry Kissinger ( NOTA 8 ) : “ NAFTA este o piatra de temelie la construirea Noii Ordini Mondiale. “
Ray Kurzweil, 1999 : “ Pana in 2020 va fi un singur guvern mondial “ “Evoluţia biologică este prea înceată pentru specia umană. În următoarele câteva decade va fi lăsată în mizerie." ( NOTA 10 )
Richard Nixon, Oct. 1967: “ Dezvoltarea unei gândiri coerente a regiunii Asiei este reflectata în dispozitia de a considera problemele în termeni regionali si de a trece apoi la necesitatile de dezvoltare a unei Noi Ordini Mondiale. “
Prinţul Philip, August 1988 : „ În cazul în care mă voi reîncarna aş vrea să mă întorc ca un virus mortal, pentru a contribui cu ceva la rezolvarea suprapopulării. „ ( NOTA 10 )
David Rockefeller ( NOTA 11 ), in august 1973 intr-un articol pentru New Yorker Times, scria : “ Experimentul social din China lui Mao este unul din cele mai importante si de success din istorie “ ( NOTA 10 )
David Rockefeller ( NOTA 11 ) la Consiliul de Afaceri al Natiunilor Unite, 14 Sept. 1994: “ Dar aceasta fereastra de ocazii, în care putem construi o ordine mondiala interdependenta, nu va fi deschisa pentru mult timp. Deja sunt forte puternice care lucreaza si ameninta sa distruga toate sperantele si eforturile noastre de a ridica o structura rezistenta de interdependenta globala. “
David Rockefeller ( NOTA 11 ), la 5 iunie 1991, spunea cu privire la prestatia presei fata de deciziile Bilderberg ( NOTA 9 ) :
“ Suntem recunoscatori conducerilor publicatiilor The Washington Post, The New York Times, Time Magazine si altor mari publicatii ai caror directori au participat la intalnirile noastre si au respectat promisiunea lor de discretie pentru ultimii 40 de ani. Ar fi fost imposibil pentru noi sa dezvoltam planul nostru global daca am fi devenit subiecti ai luminilor presei in toti acesti ani, dar lumea este mult mai sofisticata si mai pregatita acum sa inainteze spre o guvernare globala... " ( NOTA 12 )
David Rockefeller ( NOTA 11 ) : „Tot ce avem nevoie este o criza majora, iar natiunile vor accepta Noua Ordine Mondiala „
Guvernatorul Nelson Aldrich Rockefeller ( NOTA 13 ) ( New York ), într-un articol intitulat "O chemare la construirea unei noi ordini mondiale" - New York Times, Feb. 1962: “ Natiunile Unite, nu au fost si nu sunt capabile sa aduca o noua ordine mondiala, ceruta de evenimentele actuale. Este necesar ca SUA sa preia conducerea tuturor popoarelor si sa puna în practica conceptele si aspiratiile de suveranitate nationala printr-o viziune federala. “
Franklin D. Roosevelt : “ Adevarul este ca, dupa cum bine stiti, elementul financiar din marile centre detine controlul guvernului SUA înca din zilele lui Andrew Jackson. “
Bertrand Russell( NOTA 14 ), 1953: “Cred ca subiectul cel mai important (politic) este psihologia maselor... Vom arata ca familia împiedica dezvoltarea individului... Desi acestea vor fi studiate în sistemul de educatie, ele vor fi aservite obiectivelor clasei guvernante... Populatia nu va cunoaste felul în care i se inoculeaza convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generatii de oameni în acest fel va putea sa controleze întreaga populatie în mod eficient si sigur, fara a fi nevoie de armate sau politie... Propaganda educationala, cu ajutorul guvernului, va putea sa obtina rezultate într-o singura generatie.Exista însa doua puternice forte care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealalta este patriotismul... O societate stiintifica nu poate fi stabila decât sub conducerea unui guvern mondial. “
Bertrand Russell, “Impactul Ştiinţei În Societate „ : " În mod gradat, prin reproducere selectivă, diferenţele congenitale dintre conducători şi conduşi vor creşte până când vor deveni specii aproape diferite. O revoltă a plebei ar deveni la fel de negândită ca şi o insurecţie organizată a oilor împotriva practicii de a mânca carne de oaie. " ( NOTA 10 )
Bertrand Russell, “Impactul Ştiinţei În Societate „ : " Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la vârstă foarte timpurie să producă acel tip de caracter şi tip de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic. " ( NOTA 10 )
George Soros ( NOTA 14 ), la Forumul Economic de la Davos, Elvetia, 27 Ian. 1995: “ Lumea are nevoie de o noua ordine mondiala si va avertizez ca urmeaza o perioada de puternica dezordine în întreaga lume. “
James Paul Warburg ( NOTA 15 ), declaratie în fata Senatului SUA pe 7 Feb. 1950: “ Vom avea un Guvern Mondial, fie ca ne place, fie ca nu ne place. Singura întrebare este daca acest Guvern Mondial va fi adoptat prin cucerire sau prin accept. “
Chester Ward, amiral si fost judecator în Marina Militara SUA, membru în CFR ( NOTA 16 ) timp de 15 ani: “ Scopul principal al CFR (Council of Foreign Relations)( NOTA 16 )este slabirea suveranitatii SUA si a independentei nationale si supunerea ei unui guvern unic mondial. “
Woodrow Wilson: “ Unii dintre cei mai mari oameni din Statele Unite, din domeniul comertului si productiei, se tem de ceva. Ei stiu ca undeva exista o putere atât de organizata, atât de subtila, atât de atenta, atât de completa, de perseverenta încât nu au curajul sa o vorbeasca de rau sau sa o condamne, decât în soapta. “