sâmbătă, 18 octombrie 2008

DESPRE CONTROL

De la http://freedomkeys.com/busybodies.htm
"Aşadar, dreptul pe care Americanii ce muncesc din greu pot să-l pretindă asupra fructelor muncii lor, necesită să fie “justificat” pe motive de stimulente (subvenţii)? Ce-ar fi să-l “justificăm” pe motive de libertate?... Chiar nu mă interesează fericirea ce-o are Brad DeLong de a se auto-stabili arbitrul fericirii tuturor, şi să-mi închipui fiorii puterii ce-i vin din a decide cum trebuie distribuit totul ca să maximizeze acea fericire. DeLong să creeze ceva de valoare odată în viaţă, şi să distribuie aia." -- Don Luskin, HERE
"Clinton-ienii nu se supără dacă controlul preţurilor cauzează deficite de îngrijirea sănătăţii. De fapt, ei întâmpină cu bucurie astă perspectivă, pentru că atunci pot să impună raţii, pot să impună priorităţi, şi să spună oricui câtă îngrijire medicală, şi de ce fel, poate să aibă. Şi pe lângă asta,.. mai este acel adânc-satisfacător fior al puterii. Ar trebui deja să ştim că argumentele raţionale ale economiştilor sau foştilor controlori deziluzionaţi, nu-i vor opri... " -- Murray Rothbard, HERE
"Dintre toate tiraniile, o tiranie exercitată pentru binele victimelor ei, poate fi cea mai apăsătoare. Mai bine ar fi să trăieşti sub şefii de tâlhari, decât sub morali birocraţi omnipotenţi. Cruzimea şefului de tâlhari poate adormi uneori, lăcomiei sa poate fi, la vreun moment dat, să fie săturată; dar aceia care ne chinule pentru bine nostru propriu, ne vor chinui la nesfârşit, căci ei fac astfel cu aprobarea cunoştinţei lor proprii." -- C. S. Lewis
"Eu prezic fericire viitoare pentru Americani dacă ei pot să împiedice guvernul de la a risipi munca oamenilor sub pretextul de a îi îngriji." Thomas Jefferson
"O mulţime din ce se cheamă “administraţie publică” constă în a făuri cercuri prin care să sară alţi oameni. Este o carieră minunată pentru cei care nu se simt împliniţi decât dacă spun altor oameni ce să facă." -- Thomas Sowell
"Guvernul, când îl examinăm, se dovedeşte a fi nici mai mult nici mai puţin decât un grup de oameni supuşi greşelii, cu forţa politică de a acţiona de parcă ar fost infailibili." -- Robert LeFevre, “Agresiunea este rea”, 1963
"Lumea vorbeşte constant de “guvernul” care face asta sau ailaltă, de parcă ar vorbi despre Dumnezeu că le face. Dar guvernul nu este de fapt decât un grup de oameni, şi de obicei sunt oameni foarte inferiori." -- H.L. Mencken
"Cei care se plâng cel mai mult despre calitatea oamenilor de la putere sunt aceiaşi care au pus toată această putere acolo prima dată. Ei bine, ce fel de oameni se aşteptau toţi aceştia să atragă puterea acesta, la urma urmei?"-- Rick Gaber
"Ne apropiem rapid de stadiul inversiunii ultime: stadiul unde guvernul este liber să facă orice pofteşte, pe când cetăţenii pot acţiona doar cu permisiune – care este stadiul celor mai întunecate perioade ale istoriei omenirii, stadiul domniei forţei brute." -- Ayn Rand în "Natura Governuli"
"O mulţime de persoane de primprejur mimează ideea de libertate personală ... până la momentul când cineva încearcă să facă ceva cu care ei personal nu sunt de acord.” -- Neal Boortz
"Mulţi din concetăţenii noştri nu mai au sufletele tolerante şi moravuri de bărbaţi şi femei liberi. Ei au suflete şi moravuri de birocraţi şi tirani mărunţi care vor să conducă vieţile vecinilor." -- Edward L. Hudgins
"Trebuie că e o tânjire adânc în inima omului, să oprească alţi oameni de la a face cum le place. Reguli, legi – întotdeauna pentru celălalt." -- Robert A. Heinlein, „Luna este o amantă dură”
"Libertate necesită tolerarea prostiei... Fără această toleranţă pentru libertatea celorlalţi, libertăţile nimănui nu sunt sigure." -- Dr. Donald J. Boudreaux
"Un om liber trebuie să fie capabil să suporte ca semenii săi să se comporte şi să trăiască altfel decât consideră el căse cuvine. El trebuie să se elibereze pe sine de obiceiul ca, de îndată ce ceva nu-i place, să cheme poliţia." -- Ludwig von Mises
"Nu există mai mare tâmpenie sau răutate decât de a considera uniformitatea ca pe un ideal.'' -- George Santayana, The Life of Reason
"Dreptul de a fi lăsat în pace este cu adevărat începutul oricărei libertăţi." – judecătorul la Curtea Supremă a SUA William O. Douglas
"Ei au acordat, în contra Guvernului, dreptul de a fi lăsat în pace – cel mai cuprinzător dintre drepturi şi dreptul cel mai preţuit de către oamenii civilizaţi ." -- judecătorul la Curtea Supremă a S.U.A. Louis Brandeis (în speţa Olmstead vs. S.U.A.)
"Privind la istorie în general, sunt pur şi simplu uimit la cât de multă lume chiar nu poate să-i lase în pace pe alţi oameni." -- Thomas Sowell către Walter E. Williams, 02.04.2004
"Ce-o fi cu maniacii controlului, de-i face aşa obsedaţi să-şi bage fundul în viaţa dvs şi să v-o planifice toată, fie că vă place ori nu?" -- Bert Rand
"Cel ce mărşăluieşte vesel în rând cu trupa, deja şi-a câştigat dispreţul meu. I s-a dat ditamai creierul din greşeală, din moment ce măduva spinării i-ar fi ajuns." -- Albert Einstein
"Dacă susţineţi războiul asupra drogurior, în actuala formă, atunci doar de faţadă apăraţi libertatea, şi nu pricepeţi cu adevărat conceptul fiinţei umane individuale suverane” -- Neal Boortz
"Dreptul constitutional la liberă asociere înseamnă că puteţi să vă treceţi timpul cu Cajuni ciungi de mâna dreaptă, dacă vreţi. Trebuie ca mai multă lume să-i înfrunte pe birocraţii făţarnici busybodies care încercă să spună tuturor cum să trăiască." -- Dr. Thomas Sowell
"Nu există nimic care să-i ia libertatea unui om, în afară de alţi oameni. Pentru a fi liber, un bărbat trebuie să fie liber de confraţii săi." -- Ayn Rand
"Dreptul de a fi lăsat în pace este principiul fundamental al Amendamentelor Drepturilor cetăţeanului (Bill of Rights( din Constituţia SUA." -- Erwin N. Griswold
"Când răspunsul dvs. la totul ce-I greşit pe lume este să spuneţi “ar trebui să fie o lege”, spuneţi că foarte ieftină consideraţi libertatea." -- Thomas Sowell
"Cei care cer mai multă intervenţie a guvernului cer, finalmente, mai multă constrîngere şi mai puţină libertate." -- Ludwig von Mises
"Luptele de putere egoiste prin sforăriile oamenilor făţarnici, sunt tratate în media ca idealism, mai degrabă decât ca tirania meschină care este de fapt." --
Thomas Sowell
"O persoană pe cont propriu, ştie că face mai bine să-şi lase în pace vecinii ciudaţi. Dar ia să intre într-un partid politic, îşi închipuie că are dreptul şi puterea să spună tuturor din cartier, ce să facă." -- Bill Bonner
"Oamenii obişnuiau să se plângă de “trântorii bogaţi”. Dar trântorii bogaţi nu făceau genul de rău ce-l fac birocraţii bogaţi de azi, care-şi hrănesc propriul ego sprijinind cruciade politice de “stânga” ce vatămă chiar oamenii de care “stânga” pretinde să-I pese – oameni ce muncesc, minorităţi şi copii." -- Thomas Sowell
"Gândiţi-vă: Ceea ce spun birocraţii este că terţe părţi, cum ar fi ei înşişi – care nu datorează nimic nimănui – ar trebui să determine cât să plătească alţii celor care muncesc pentru ei." -- Thomas Sowell
"Legi formulate ambiguu pot fi întrebuinţate împotriva celui inocent în orice moment." --
Greg Perry
"Trebuie să te întrebi, „Cine mă deţine? Îmi aparţin sau sunt doar o altă bucată de proprietate a guvernului ' " -- Neal Boortz
"Distincţia crucială dintre sisteme...nu mai era ideologică. Principala diferenţă politică era dintre cei care credeau, şi cei care nu credeau, că cetăţeanul ar putea fi, -- sau ar trebui să fie-- proprietatea statului." -- Adam Michnik în „Scrisori către un tânăr Contrarian”, de Christopher Hitchens
"În principiu, există doar două puncte de vedere politice fundamentale. Adică, două capete opuse ale „spectrului politic”. Aceste două principii sunt libertatea şi sclavia." -- Mark Da Cunha
"Avem a face cu cea mai veche eroare politică: credinţa că, deoarece toată lumea doreşte ceva, guvernul ar trebui – sau este obligat –, să-l furnizeze. Dacă eroarea este răspândită, rezultatul este statul total. Dacă este complet dezrădăcinată, rezultatul pur este societatea liberă." -- Llewellyn H. Rockwell, Jr.
"Majoritatea, oprimând un individ, este vinovată de un delict, abuzează de forţa lui, şi -- acţionând conform legii celui puternic -- sparge fundaţiile societăţii." -- Thomas Jefferson
"Nu poate exista aşa ceva, în lege sau în moralitate, ca acţiuni interzise unui individ, dar permise unei mulţimi." -- Ayn Rand
"E ciudat de absurd să presupui că un milion de fiinţe umane, adunate laolaltă, nu sunt sub aceeaşi lege morală ce ţine pe fiecare dintre ele luată separat." -- Thomas Jefferson
"Susţinem că ceea ce moralmente un om nu poate face, un milion de oameni nu pot face moralmente, iar guvernul – reprezentând multe milioane de oameni –, nu poate face." -- Auberon Herbert
"Poporul nu poate delega guvernului puterea să facă nimic din ce ar fi nelegal pentru ei înşişi să facă." -- John Locke
"Abuzul de putere nu se limitează la tipii răi din alte ţări. El se întâmplă în propria noastră ţară, dacă nu suntem vigilenţi." -- Clint Eastwood într-un eseu pe cate l-a scris pentru numărul din 12.01.1997 al “Parade Magazine”
"Când I se dă putere asupra altora, unele fiinţe umane (inclusiv femei) vor abuza de acea putere în moduri dezgustătoare. Aceasta este o realitate de viaţă." -- Cathy Young
"Este important să vă daţi seama că, ori de câte ori daţi puterea la politicieni sau birocraţi, va fi întrebuinţată pentru ce vor ei, nu pentru ce vreţi dvs." -- Harry Browne
"Birocraţilor le place să spună “veţi merge la această şcoală, pentru că aşa am spus noi”, şi “vi se va preda conform cu această programă, pentru că aşa am spus noi – şi noi ştim cel mai bine”. Aceia dintre noi cu încredere în piaţă, cred că v-ar fi mai bine dacă aţi decide voi înşivă. Nici birocraţii, nici iubitorii libertăţii nu pot judeca ce-i în interesul dvs. mai bine decât puteţi dvs. O mare diferenţă este: noi (iubitorii libertăţii, n.n.) ştim ce nu ştim, pe câtă vreme ei cred că ştiu totul." -- John Stossel
"Mai ţineţi minte acei copii, din şcoala primară, pe care îi uraţi cu adevărat? Ştiţi dvs., aceia, supraveghetorii de sală, turnătorii clasei, cei ce-l pupau… pe professor? Ei bine, aceia sunt copiii care-au devenit ai noştri politicieni şi birocraţii şi regulatori. Ei sunt ceI ce urăsc libertatea. Ei sunt cei ce insistă că toţi trebuie să aibă o autorizaţie sau un permis sau un paşaport sau un certificat sau o insignă sau o reţetă sau o licenţă sau un bulletin cu CIP Real ID card – emise de ei –, ca să poată face orişice." -- Garry Reed
"Autoritatea Guvernului… nu poate avea niciun drept pur asupra persoanei şi proprietăţii mele în afară de ce îi cedez eu." -- Henry David Thoreau
"Politica de a căuta să obţii valori de la fiinţe umane prin mijloace de forţă, atunci când o practică un individ, se cheamă crimă. Atunci când o practică un guvern, se cheamă etatism ..." -- Nathaniel Branden HERE
"Trucul, desigur, este că a nu face ceva în lumea de politică publică permite să fie făcut mult mai mult în lumea reală." -- Thomas Hazlett
"Oamenii ar fi mai bine deserviţi dacă guvernul pur şi simplu i-ar lăsa în pace." -- parlamentarul Statului California Ray Haynes
"Mi-aş dori să poată fi găsit vreun mod de a însuma toate costurile ameţitoare impuse asupra milioane de oameni obişnuiţi, doar pentru ca o mână de făţarnici adoratori ai mediului să poată umbla pe-aici plini de ei." -- Dr. Thomas Sowell
"Dorinţa puternică de a salva umanitatea este aproape întotdeauna un paravan pentru dorinţă puternică de a domni." -- H. L. Mencken
"Acest drept la viaţă, acest drept la libertate, şi acest drept de a-şi căuta cineva fericirea – aceste sunt drepturi individualiste de care nu trebuie să ne ruşinăm, fără a nega cât de puţin în acelaşi timp natura noastră perfect socială. Doar că relaţiile noastre sociale deşi vitale pentru noi toţi, trebuie să fie alese (liber, n.n.) – aceasta constituie diferenţa crucială." -- Prof. Tibor R. Machan
"În probleme de principiu, staţi ca o stâncă." --Thomas Jefferson

CARDASIA STANGII CU CORPORATISTMUL

De la http://freedomkeys.com/complex.htm

DEMOBLICANI (DEMOCRTATI / REPUBLICANI)

De la http://freedomkeys.com/demoblicans.htm

Vezi http://freedomkeys.com/systemcompare.htm

DESPRE DREPTURI

De la http://freedomkeys.com/rights.htm

DESPRE DREPTUL LA ARME

De al http://freedomkeys.com/r2kba.htm

DESPRE INTELECTUALI SEMIDOCTI

De la http://freedomkeys.com/intellectuals.htm

DESPRE POLITICIENI

De la http://freedomkeys.com/politicians.htm

DARUIRE DE SINE...?

De la http://freedomkeys.com/selfishness.htm

VIGILENTA - PRETUL LIBERTATII

De la http://freedomkeys.com/vigil.htm

DESPRE SARACI SI BOGATI

http://freedomkeys.com/gap.htm

DESPRE GUVERN

De la http://freedomkeys.com/gummint.htm