sâmbătă, 20 septembrie 2008

DESPRE INDIVIDUALISM

De la http://freedomkeys.com/collectivism.htm


“Individualismul este, în acelaşi timp, un concept etico-psihologic şi unul etico-politic. Conceptul etico-psihologic de individualism susţine că fiinţa umană trebuie să gândească şi să judece independent, respectând nimic mai mult decât suveranitatea propriei minţi; astfel, conceptul este conectat intim cu cel de autonomie. Conceptul etico-psihologic de individualism sprijină supremaţia drepturilor individuale [...] ” -- Nathaniel Branden HERE
„Termenul de "individualism" are o mare varietate de înţelesuri în filosofia socială şi politică. Sunt cel puţin trei tipuri ce pot fi distinse: (1) individualism ontologic, (2) individualism metodologic, şi (3) individualism moral sau politic. Individualismul ontologic este doctrina că realitatea socială consistă, finalmente, doar din persoane care fac alegeri şi acţiuni. Colectivele - cum ar fi clasele, statul sau un grup – nu pot face acţiuni, astfel că nu pot fi considerate ca având realitate independent de acţiunile persoanelor. Individualismul metodologic susţine că singurele propoziţii genuin ştiinţifice, în ştiinţa socială, sunt cele care se pot reduce la acţiuni, hotărâri şi decizii ale indivizilor. Individualismul politic sau moral este teoria că indivizii trebuie lăsaţi, cat mai mult posibil, să-şi determine propriile lor viitoruri, în chestiuni economice şi morale. Gânditori relevanţi sunt Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick, John Locke, şi Herbert Spencer.” -- Stephen Grabill şi Gregory M. A. Gronbacher HERE
„Fundamentul individualismului stă în dreptul moral al fiecăruia să-şi urmărească propria fericire. Această căutare necesită o mare doză de independenţă, iniţiativă şi responsabilitate proprie. Dar adevăratul individualism aduce cu sine o cooperare cu alţii prin schimburi - care facilitează urmărirea propriei fericiri a fiecăruia -, şi care nu se desfăşoară doar la nivel de bunuri, dar şi de cunoaştere şi prietenie. Comerţul este esenţial vieţii; el procură cuiva multe dintre bunurile şi valorile de care are nevoie. A crea un mediu în care comerţul înfloreşte este de mare importanţă şi mare interes pentru individualişti. Politic, adevăratul individualism înseamnă a recunoaşte că cineva are un drept la propria viaţă şi fericire; dar totodată înseamnă unirea cu alţi cetăţeni pentru a menţine şi apăra instituţiile care protejează acest drept.” -- Shawn E. Klein HERE
„Individualismul priveşte omul – orice om – ca o entitate care posedă un drept inalienabil la propria viaţă, drept derivat din natura sa de fiinţă raţională. Individualismul susţine că o societate civilizată - sau orice formă de asociere, cooperare sau coexistenţă paşnică între oameni -, poate fi realizată doar pe baza recunoaşterii drepturilor individuale -]; şi că un grup ca atare nu are alte drepturi în afara drepturilor individuale ale membrilor săi.” -- Ayn Rand HERE
„Drepturile individuale sunt mijloacele prin care societatea se subordonează legii morale” -- Ayn Rand
„Drepturile individuale nu se supun votului public; o majoritate nu are nici un fel de drept să abroge prin vot drepturile unei minorităţi; funcţia politică a drepturilor este exact de a proteja minorităţile de opresiunea majorităţilor (şi cea mai mică minoritate de pe lume este individul).” -- Ayn Rand

Niciun comentariu: