sâmbătă, 20 septembrie 2008

DESPRE COLECTIVISM

De la http://freedomkeys.com/collectivism.htm
Colectivismul

“Colectivismul este definit ca teoria si practica ce fac din grupuri de vreun fel, mai degrabă decât din individ, unitatea fundamentală a interesului politic, social şi economic. În teorie, colectiviştii insistă că pretenţiile grupului, asociaţiilor sau statului trebuie să aibă prioritate în mod normal asupra pretenţiilor individului ” -- Stephen Grabill şi Gregory M. A. Gronbacher
„Colectivismul […] tratează societatea ca şi când ar fi un superorganism existând deasupra şi mai presus de membrii ei individuali, şi care ia colectivul – în orice formă (de ex. trib, rasă sau stat)- ca fiind unitatea primară a realităţii şi standard de valoare ” -- Prof. Fred D. Miller HERE
„Colectivism înseamnă subjugarea individului către un grup – fie rasă, clasă sau stat, nu contează. Colectivismul susţine că omul trebuie înlănţuit la acţiuni colective şi gândire colectivă, de dragul aceea ce se intitulează "binele comun" ”-- Ayn Rand, HERE
„Colectivismul este o formă de antropomorfism. El încearcă să vadă grupul de indivizi ca având o singură identitate, similar persoanei [...]. Colectivismul cere ca grupul să fie mai important ca individual. El cere ca individul să se sacrifice pe sine pentru pretinsul bine al grupului”-- Jeff Landauer şi Joseph Rowlands HERE
„Colectivismul cere sacrificiu de sine, subordonarea interesului cuiva către cel al altora”--Ayn Rand, Scrisorile lui Ayn Rand
„Colectivismul, spre deosebire de individualism, susţine că grupul este cel dintâi - şi standardul – în ce priveşte valoarea morală”-- Mark Da Cunha HERE
„ Hegel şi Karl Marx [...] considerau ambii fenomenele morale ca rezultatul inevitabil al proceselor istorice, şi priveau colectivele ca având mai mare realitate şi valoare decât membrii individuali ai acestora”-- Prof. Fred D. Miller HERE
„Principiul eticii colective: omul nu este un scop în sine, ci doar o unealtă servind scopurilor altora. Că aceşti "alţii" sunt: clica unui dictator, naţiunea, societatea, rasa, zeul, majoritatea, comunitatea, tribul etc .- e irelevant – important este că omul, în principiu, trebuie sacrificat altora”. -- Mark Da Cunha HERE
„Colectivismul este teoria politică ce susţine că voinţa poporului este omnipotentă, că individul trebuie să i se supună, că societatea ca întreg – nu individul – este unitatea de bază de valoare [...] Colectivismul este aplicarea eticii altruiste 3 la politică”-- Dr. Andrew Bernstein, HERE
„Antipodul individualismului este colectivismul, care subordonează individul grupului – fie acesta "comunitatea", tribul, rasa, proletariatul etc. Valoarea morală a unei persoane este judecată după cât de mult se sacrifică pe sine grupului. [Sub imperiul colectivismului] cu cât sunt mai multe situaţii de urgenţă (şi victime), cu atât mai bine, pentru că oferă mai multe oportunităţi pentru "virtute"”-- Glenn Woiceshyn
„Colectivismul este învăţătura cum că un colectiv social – denumit societate, popor, stat, etc – are drepturi, nevoi sau autoritate morală deasupra şi în afara indivizilor din care se compune. Auzim această idee susţinută continuu în platitudini familiare de genul "nevoile poporului au întâietate faţă de nevoile individului", "producţie pentru consumator, nu profituri" sau "binele comun". -- Jarret B. Wollstein în „Cauzele Agresiunii”, HERE
„Nu uitaţi că democraţia pură e o formă de colectivism: e iute în a sacrifica drepturile individuale, dorinţelor majorităţii. Deoarece are a face cu drepturi constituţionale inalienabile (sau măcar unele care să funcţioneze eficient), majoritatea dintr-un moment poate – şi chiar o face – vota împotriva minorităţii dintr-un moment – chiar compusă dintr-un singur individ. Aceasta a fost numită "domnia străzii", "tirania majorităţii", şi alte nume peiorative. Este una din cele mai mari ameninţări la adresa libertăţii, motivul pentru care părinţii fondatori ai SUA au scris atât de mult, atât de defăimător despre democraţia pură”.-- Bert Rand Ayn Rand, „Manual de Americanism”, HERE
„Un sistem social este un cod de legi pe care oamenii îl respectă pentru a trăi împreună. Un astfel de cod trebuie să aibă un principiu de bază, un punct de pornire – altfel nu poate fi făcut.
Acest punct de pornire este întrebarea: este puterea societăţii limitată sau nelimitată?
Individualismul răspunde: puterea societăţii este limitată de drepturi individuale, inalienabile, ale omului; societatea poate face doar legi care să violeze aceste drepturi.
Colectivismul răspunde: puterea societăţii este nelimitată; societatea poate să facă orice legi doreşte, şi să le impună oricui în orice fel doreşte”--
„Rasismul este cea mai de jos şi crudă formă primitivă a colectivismului. Este ideea de a acorda semnificaţie morală, socială sau politică, spiţei genetice a unui om – ideea că trăsăturile intelectuale şi de caracter ale unui om sunt produse şi transmise de chimia sa fiziologică. Ceea ce înseamnă – în practică – aprecierea cuiva nu după propriul caracter şi acţiuni, ci după acţiunile şi caracterele unui colectiv de înaintaşi. [...]
Atunci când oamenii au început din nou [în perioada interbelică. N.n.] să fie îndoctrinaţi cum că "individul nu posedă drepturi", că "supremaţia, autoritatea morală şi puterile nelimitate aparţin grupului", şi că "omul nu are nici o importanţă în afara grupului" – atunci inevitabila consecinţă a fost că oamenii au început să graviteze înspre un grup sau altul ­– ca autoapărare, din dezorientare şi teroare subconştientă. Cel mai simplu colectiv căruia să te alături, cel mai uşor de identificat (mai ales pentru cei cu inteligenţă mai limitată), cea mai nesolicitantă formă de "a aparţine" şi de "a fi laolaltă" este: rasa. [...]
Şi astfel se face că teoreticienii colectivismului, avocaţii "umanitari" ai statului "binevoitor" absolut [...] au dus la renaşterea şi noua, virulenta creştere a rasismului în secolul 20” -- Ayn Rand în "Rasismul", HERE
„Miezul rasismului este noţiunea că individul nu înseamnă nimic, şi că a fi membru într-un colectiv –- rasă -- este sursa identităţii şi valorii [...] Noţiunea de "diversitate" implică exact aceleaşi premise ca şi rasismul: că ideile cuiva sunt determinate de rasa acestuia, şi că sursa identităţii individului este în moştenirea etnică” -- Peter Schwartz in "Rasismul „Diversităţii” " HERE
„Comunismul primitiv [...] exista demult printre toţi oamenii, şi încă supravieţuieşte în multe ţări civilizate. Toată producţia, în acest stadiu al societăţii, este sub supravegherea unor conducători sau a unui sfat al bătrânilor; nici o responsabilitate individuală nu există”-- George Winder, HERE

Niciun comentariu: