luni, 6 octombrie 2008

CITATE II

De la http://freedomkeys.com/individualism.htm


"Colectivismul este principiul antic al sălbăticiei... Colectivism nu este “Noua Ordine de mâine”. Este ordinea unui foarte întunecat ieri." -- Ayn Rand
"Altruismul cere că un individ serveşte pe ceilalţi, dar nu specifică dacă acei ceilalţi ar trebui să fie familia cuiva, sau cei fără adăpost, sau societate ca întreg. Colectivismul spune că, în politică, societatea este prima şi necesitatea individuală să i se supună. Colectivism este cererea eticei altruiste la politica." -- Dr. Andrew Bernstein, HERE
"... Aşa că aici avem cele două baze ale Nazismului: respingerea raţiunii şi a minţii în favoarea venerării emoţiei animalice, şi ridicarea colectivului deasupra individului. Ce, atunci, deosebeşte ideile intelectualităţii moderne de filozofia nazistă? Adăugarea unei tente altruiste. Naziştii a fost cu siguranţă pentru sacrificiul de sine, deoarece ei l-au pledat (şi aplicat) pentru „mărirea” rasei. Dar intelectualii moderni declară că ei sunt chiar şi mai mulţi altruişti deoarece vroiesc să sacrifice propria noastră rasă în favoarea altor rase." -- Robert Tracinski, HERE
"Dacă oamenii vor să se împotrivească războiului, economiei planificate trebuie să se împotrivească. Atâta timp cât mai au ideea tribală că individul trebuie jertfită pentru colectiv, că unii au dreptul să guverneze pe ceilalţi prin forţă, şi că vreun (orice) pretins „bun” poate justifica asta – nu poate fi pace în interiorul unei ţări, şi nici pace între naţiuni." -- Ayn Rand, HERE
"Printre alte mari realizări, F. A. Hayek a făcut o carieră remarcabilă semnalând defectele în colectivism. Una dintre intuiţiile sale cele mai ascuţite a fost că, paradoxal, orice sistem de colectivist depinde necesarmente de un individ (sau grup mic) pentru a lua deciziile cheie în domeniul social şi economic. Prin contrast, un sistem a bazat pe individualism foloseşte avantajul informaţiei agregate, sau 'colective', a întregii societăţii; prin acţiunile sale, fiecare contribuie cu propriile cunoştinţe, chiar incomplete – informaţii care n-ar fi fost niciodată accesate de un individ în fruntea unui stat colectivist." -- Sheldon Richman, HERE
"Oameni foarte conştienţi că au mai multă cunoaştere decât persoana medie sunt adesea foarte ignoranţi de faptul că nu au a zecea parte a cunoaşterii combinate a unor persoane medii puse laolaltă. În această situaţie, pentru ca intelectualitate (intelighenţia) să-şi impună ideile oamenilor obişnuiţi, este esenţial să impună ignoranţa în faţa cunoaşterii." -- Dr. Thomas Sowell, HERE
" Colectivismul este cel ce reprezintă expresia nerealistă a sistemelor de credinţă utopice. În cea mai rea formă -- statul --colectivismul este exercitarea instituţionalizată de violenţă pentru a obliga fiinţele să se comporte contrar înclinaţiilor propriului interes normal. Aşa puternice motivaţii sunt preferinţele individuale, încât statul să trebuiască să recurgă la atacuri asupra naturii însăşi a vieţii, pentru a satisface ambiţiile care privesc pe ceilalţi ca nimic mai mult decât resurse de exploatat pentru asemenea scopuri." -- Butler Shaffer, HERE
"Admiraţia cuiva pentru guvernul absolut este proporţional cu dispreţul ce-l simte pentru cei din jur." -- Alexis de Tocqueville.
"Socialismul s-a prăbuşit pentru că este o politică de intervenţie fără limite. El încearcă să remedieze ce este „greşit” la fenomenul spontan şi auto-organizând numit Capitalism. Dar, bineînţeles, un proces natural nu poate fi „reparat”... Socialismul este o ideologie; capitalismul este un fenomen natural." -- Michael Rothschild în „BIONOMICS: Economia ca ecosistem
" Lipsa înţelegerii procesului de economie ordonată spontan merge mâna-în-mână cu ne înţelegerea creării de resurse şi bogăţie." -- Julian Simon
"Piaţa nu este o invenţie a capitalismului. Ea a existat de secole – este o invenţie a civilizaţiei." -- Mihail Gorbaciov, 8 iunie 1990.
"Scopul principal al colectivismului – socialismul în Europa şi liberalismul contemporan în America – este să mărească supravegherea guvernului asupra vieţii indivizilor. Aceasta se face în numele egalităţii. Oameni trebuie înregimentaţi în una mare armată, fiecare egal (dar nu, ca stare şi putere, faţă clasa guvernantă) în ce priveşte statutul de paznic a unui guvern ce se prea-slăveşte pe sine." -- George Will, HERE
" Cred că un motiv major pentru care o intelectualii tind spre colectivism este că răspunsul colectivist este unul simplu: dacă ceva e greşit, daţi o lege şi faceţi ceva." -- Milton Friedman
"Oameni adesea au fost dispuşi să renunţe la identitatea personală şi să adere la un colectiv. Istoric, această tendinţă a fost de obicei o chestie foarte proastă; colectivele tind să fie meschine, să desemneze duşmani oficiali, să fie violente şi să descurajeze gândirea creatoare şi riguroasă. Fascişti, comunişti, culte religioase, „familii” criminale – au existat varietăţi fără sfârşit de colective umane, dar mi se pare că aceste exemple au destul de multe în comun. Mă întreb dacă vreun aspect al naturii umane s-a dezvoltat în cadrul haitelor concurente; poate suntem construiţi genetic să fim vulnerabili la seducţia mulţimii." -- Jaron Lanier, HERE
"Colectivismul este manifestarea în lumea reală a originii animalice subiective, bazate pe emoţie, a omenirii – ca nişte ecouri recurente emanând din reptila creierul primitiv care fizic există în noi toţi. El este antiteza obiectivităţii raţionale, ceva pe care oricâtă vorbărie atrăgătoare a lui Marx sau Chomsky sau Himmler sau Plato sau Rousseau, nu o poate deghiza în imnurilor lor despre forţă şi „unitate” ca fiind superioare intelectului şi evoluţiei. Colectivismul este un cuvânt atrăgător pentru tribalism. El este o rămăşiţă, un handicap atavic..."-- Perry de Havilland, HERE
"Totalitarismul este colectivism. Colectivismul înseamnă subjugarea individului de către grup – fie rasă, clasă sau stat, nu are importanţă. Colectivismul susţine că omul să trebuie să fie înlănţuit la acţiune colectivă şi gândire colectivă de dragul a ceea ce se cheamă „binele comun”. Pe tot parcursul istoriei, nici un tiran nu s-a ridicat vreodată la putere decât prin pretenţia de a reprezenta „binele comun”. Napoleon „servea binele comun” al Franţei. Hitler „servea binele comun” al Germaniei. Orori pe care nici un om n-ar îndrăzni să ia în consideraţie pentru binele lui propriu egoist sunt comise cu cunoştinţa curată de „altruişti” cine se justifică prin – „binele comun” "-- Ayn Rand, HERE
"Dar eu vreau ca tu să mă IUBEŞTI!!!" -- Franz-Iosif , împăratul Austro-Ungariei, ţipând la un supus în timp ce pusese să fie biciuit cu cravaşa.
"Etatismul – subordonarea individului către stat – conduce inevitabil la opresiunea cea mai hidoasă." -- Andrew Bernstein, HERE
"Deosebirile superficiale dintre Fascism, Bolşevism, Hitlerism, sunt grija ziariştilor şi a publiciştilor; cine cercetează serios vede în acestea numai una ideea-rădăcină a unei transformări complete a puterii sociale în puterea Statului" -- Albert Jay Nock
"… etatismul sistematic violează drepturile indivizilor şi este, în consecinţă, imoral. Deoarece reprimă mintea şi violează drepturile omului, şi prin urmare cauzează sărăcie abisală şi este complet nepractică." -- Andrew Bernstein, HERE
" Toţi politicienii sunt colectivişti. Lor nu se pasă de intimitate." – Prof. Ian Angell, citat de ZDNet
"Oriunde puterea activă stă într-un Guvern, există pericolul de asuprire. În Guvernul nostru puterea noastră reală stă în majoritatea comunităţii, iar invadarea drepturilor private este de temut în primul rând nu de la acţiuni ale Guvernului contrare bunului-simţ al alegătorilor, ci de la acţiuni în care Guvernul este doar instrumentul majorităţii numerice a electoratului." -- James Madison, într-o scrisoare către Thomas Jefferson, 1788
"O democraţie pură... nu poate admite nici un tratament pentru discordia divizări. Vreo pasiune comună sau un interes comun vor fi simţite, aproape de fiecare dată, de către o majoritate, şi nu există nimic pentru a controla ispita de a sacrifica partea mai slabă... Din cauza aceasta democraţiile s-au constatat a fi incompatibile cu securitatea personală sau cu drepturile de proprietate, şi au avut, în general, vieţi scurte şi morţi violente." -- James Madison, Federalist No. 10
"Nu vi se pare cumva remarcabil că ne putem întoarce în timp câteva sute de ani, şi să nu găsim deficit de citări de la Părinţii noştri Fondatori, avertizându-ne împotriva pericolelor democraţiei, şi totuşi astăzi profesorii şi politicienii folosesc cuvântul ca şi cum el a fost ofrandă de aur?" -- Neal Boortz
" „Democraţia” înseamnă nu libertate." Mark Da Cunha
"Chestiunea principală este libertatea, iar democraţia e departe de a fi un sinonim al acesteia." -- Perry de Havilland
"Democraţie înseamnă patru lupi şi o oaie, votând privitor la cină." -- Robert A. Heinlein
"Democraţia trebuie să însemne ceva mai multă decât doi lupi şi o oaie votând ce să aibă la cină." -- James Bovard
"Mulţimile puse pe linşat sunt democraţii." -- Neal Boortz
"Părinţii noştri Fondatori au detestat ideea democraţiei şi au muncit mult ca să împiedice America să devină aşa ceva. Încă o dată: cuvântul „democraţie” nu apare în Declaraţia de Independenţă, în Constituţia SUA, şi în constituţiile vreunuia dintre cele 50 de state componente. Nici măcar o singură dată; nu veţi găsi acest cuvânt rostit odată până la preşedintele Wilson." -- Neal Boortz, 7 nov. 2002
"Democraţia în sine nu defineşte sau garantează o societate liberă. Istoria a cunoscut multe societăţi democratice care au degenerat în corupţie, jaf, şi tiranie." -- Richard M. Ebeling
"51% dintr-o naţiune poate să fondeze un regim totalitar şi să reprime minorităţi, şi totuşi să rămână democratică." Erik von Kuehnelt-leddihn
" Nu pot să mă gândesc la ceva care ar face mai mult spre a ne pune ne-împingând înapoi pe drumul spre libertate şi responsabilitatea personală, decât ca americanul mediu, şi mass-media de ştiri, să ajungă să înţeleagă că nu suntem o democraţie, şi nici nu trebuie să fim." -- Neal Boortz
"S.U.A. va garanta fiecărui stat al Uniunii o formă republicană de guvernare... " -- Constituţia SUA, art. IV, secţiunea 4
"Oamenii din mass-media principală nu se consideră liberali [stângişti, n.n]. Ei sunt doar în favoarea colectivismului şi împotriva individualismului în general fără să utilizeze multe etichete (sau multă gândire) de orice fel. Fac orice doar să menţioneze un grup minoritar, dacă pot. „Grupismul” este ceea în ce ei cred." -- Rick Gaber

Niciun comentariu: